2020. február 28., 14:39
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

 

Gondozási Központ Szentendre

                       

házigondozót keres

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege: határozott idejű, tartós betegállomány idejére, teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó feladatok: A házi segítségnyújtás (személyi gondozás/szociális segítés) keretében a szolgáltatást igénybe vevő gondozottak otthonában segíteni az önálló életvitel fenntartását.

Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az irányadók

                       

Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti szakképesítés valamelyikének megléte (Pl. szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális szakgondozó, szociális gondozó- szervező, szociális asszisztens szakképesítés).

Elvárt kompetenciák: empátia, türelem, megfelelő helyzetkezelések, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, szakirányú szakképzettség másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 26.

Elbírálás határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Pető Ilona gondozásvezető vagy Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: házigondozó.
  • Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázók közül kerülnek kiválasztásra azok, akiket egy személyes beszélgetésre behívunk. A gondozásvezető javaslatára az intézményvezető dönt.