2021. január 29., 16:03

Elfogadta Fülöp Zsolt polgármester javaslatát a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala a szentendrei ravatalozó működésének közös ellenőrzésére. Az ellenőrzésre február 1-én, hétfőn kerül sor. 

A polgármester 2021, január 20-án írt levelet Tarnai Richárd kormánymegbízottnak, melyben kezdeményezte, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos és a Kormányhivatal, mint a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat ellenőrizni jogosult hatóság, a jövőben közösen folytasson le ellenőrzést.”

A levélben Fülöp Zsolt arról is tájékoztatta a kormánymegbízottat, hogy 2021. február 1-én fogja ellenőrizni, hogy megoldotta -e a temető üzemeltetője a január 8- i helyszíni szemle során, a szentendrei köztemetőben kifogásolt állapotokat.
„A szemlén a Kormányhivatal részvételére is számítunk” – olvasható a levélben.

Fülöp Zsolt azt is leírta levelében, hogy „az önkormányzat elrendelte a részletes cselekvési terv elkészítését a hasonló helyzetek elkerülése érdekében, illetve megkezdtük az üzemeltetővel kötött szerződésünk felülvizsgálatát.

Az emlékezetes, január 8-án történt helyszíni szemlén kifogásoltak rendezésére a polgármester intézkedési tervet kért az üzemeltetőtől, amit az üzemeltető a kért határidőre el is készített. Az üzemeltető kitért minden, a jegyzőkönyvben és az intézkedési tervben kifogásolt működési problémára, ezek többségét már a terv leadásakor rendezte.

Mivel a Polgármesteri Hivatal a mai napig nem kapta meg a kormánymédiában megszellőztetett kormányhivatali ellenőrzés jegyzőkönyvét és a kormánymegbízott által említett határozatot, így nem tudni, hogy a kormányhivatal – a törvényi előírásokon kívül – mit kíván még ellenőrizni, kinek, milyen felelősségét kívánja megállapítani. De az sem derül ki a Magyar Nemzet cikkéből, hogy a kormánymegbízott kit tekint „fenntartónak” , kit tekint „temetőt működtetőnek”, merthogy hol ennek, hol annak nevezi Szentendre városvezetését. Holott a kormányhivatal előtt is ismert, hogy Szentendre Önkormányzata „a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.” (46/2017. önkorm. rend.)
(Ide tartozik, hogy a fent linkelt site is elismerte később, hogy Hadházy Ákos nem követett el bűncselekmény a halottasházi videó megosztásával.)

Összegezve: a fent leírtak fényében igencsak kifogásolható a városvezetés és a fenntartó-üzemeltető feladatainak és felelősségének összemosása, különös tekintettel arra, hogy ez utóbbi működését a kormányhivatalnak kell ellenőriznie kétévente, és annak kell kontrollálnia a feltárt hiányosságok pótlását.

A január 8-i helyszíni szemlén, a kormányhivatal által készített jegyzőkönyv szerint, a kormányhivatal 2017-es  ellenőrzésekor megállapított, „az elhunytak más temetőbe szállítására vonatkozó dokumentációs hiányosságok” visszaellenőrzése feltehetően nem történt meg. Ezt támasztja alá az a határozat is, ami 2019 tavaszán született, és semmilyen módon nem tér ki a fenti hiányosságokra.

De, ahogy Fülöp Zsolt fogalmazott közleményében –A végtisztességet nem lehet csak jogi kategóriaként értelmezni. –, ezért a polgármester és az önkormányzat munkatársai február 1-én ellenőrizni fogják, hogy a temető üzemeltetője valóban megteremtette-e a méltó körülményeket az elhunytak számára.