2013. április 26., 08:21
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 11 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzata augusztus 20-án, a Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepségen adja át a Szentendre Város Díszpolgára kitüntető címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.

Szentendre Város Díszpolgára Cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez. A díszpolgára cím minden évben csak egy adományozható.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedõ eredményt értek el. Pro Urbe Emlékérem minden évben maximum 3 db adományozható.
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz határidőre beérkezett javaslatok alapján dönt arról, hogy az idei városi ünnepségen kik vehetik át a kitüntetéseket.
Az adományozásra tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni.

Javaslatot tehetnek:
• a polgármester, a jegyző
• a képviselők, a képviselők mellett működő bizottságok tagjai
• szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
• legalább 20, szentendrei állandó lakhellyel rendelkező polgár.

A javaslatok beérkezési határideje: május 31. hétfő 15.00 óra

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendre Polgármesteri Hivatal iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a honlapunkról letölthető adatlapon.

A javaslatokat e-mailben is el lehet küldeni a következő címre:
kadar.kristof@ph.szentendre.hu
További felvilágosítás:
Kádár Kristóf (26) 503-371