2018. február 2., 17:37

Összeállításunkban a 2017 év folyamán Szentendrén történt beruházásokat, kisebb-nagyobb felújításokat gyűjtöttük össze tematikus csoportosításban. Az önkormányzat tavaly a korábbi éveknél több forrást fordított fejlesztésre, a nagy beruházások helyett inkább azt tartva szem előtt, hogy minden városrészben javuljanak az ott élők életkörülményei.

Megnyert pályázatok
• 156,6 millió forint támogatást nyert Szent-endre KEHOP pályázata. A támogatásból három közintézmény – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Izbégi Általános Iskola, Gyermekorvosi Rendelő – energetikai korszerűsítése valósult meg. A beruházáshoz 29,1 millió Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.
• Közel 245 millió Ft-ot nyert a város a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán 30 millió forint önerővel, így csaknem 300 milliós beruházással mintegy 8 km-es összefüggő kerékpárút-hálózat épül ki a közeljövőben a HÉV – Püspökmajor lakótelep – Bükkös patak – Izbég – Belváros között.
• 150 millió forintot nyert az önkormányzat útfelújításra a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán, melyből már megújultak a Móricz Zsigmond, a Bimbó és a Barackvirág utcák, illetve 2018-ban a Vasúti villasor egy szakasza.

Kátyúzás
2017-ben rekord mennyiségű kátyúzás történt: míg 2015-ben 3800 nm, 2016-ban 5500 nm kátyús útfelületet szüntettek meg, 2017-ben 8-9000 nm-t.
A Városi Szolgáltató NZrt. 2017. évi fejlesztése az ún. repedésjavító eszköz, mellyel a kátyúk kialakulásának folyamatát tudják lassítani.

1+1 pályázat
• Megújult a Barackos út 230-235. számú házaknál lévő szakasz; a Dália utca a járdával együtt, az Angyal utcai macskaköves járda 20 méteres szakaszon, a Tarsoly utca 50 méteres szakasza, a Szöcske utca 60 méteres szakasza, a Pannónia utcában 23 méteres járdaszakasz, a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda előtti járdasziget és parkoló.

Földút-program
2017-ben 13 földút újult meg: a Jobbágy, a Klapka György, az Orgona, az Üstökös, a Puskin, a Szamóca, a Muflon, a Galóca, a Kaptató, az Akácfa, a Horgony és a Sellő utca, illetve a Vanília utca eleje. A beruházás összköltsége bruttó 69,42 millió Ft.
Járda- és lépcső építés
• Megújult a háziorvosi rendelő előtti, 20 méteres rossz állapotú járdaszakasz.
• Új támfal és lépcső épült a Csend utca – Tábor utcai torkolatnál.
• Járda, lépcső és rámpa épült a Duna-korzó déli szakaszánál, a Kacsakőnél.
• A Barackos úton összesen 450 méter hosszúságban épült járda, a beruházás keretében három buszmegálló aszfaltburkolatot kapott.
• Megújult a Vasúti villasoron a Szatmári és a Harkály utcák közötti járdaszakasz.
• Járda épült a Szentlászlói úton a Sas utca és a Füzes köz között.
• Járda épült a Dózsa György úton aknafedlap-cserével, aknajavítással és akadálymentesítéssel.
• Megújult a lépcső és a járda a Jobbágy utcában.
• Járdát javítottak a Barcsay iskolánál, a Fehérvíz utcai parkolónál pedig lépcsőt alakítottak ki.

Út- és hídépítés
• Megerősítették a Római sánc utca burkolatát a Dunakanyar körút és Acél utca közötti szakaszon.
• Felújították az Egres utcai hidat, valamint 50 méteres vonzáskörzetében az utat és a közvilágítást. A régi híd teherbírása 3,5 tonna volt, az új, kiszélesített híd alkalmassá vált 40 tonnás járművek közlekedésére is.
• Mart aszfaltos burkolatot kapott a Lövész utca, melynek során közmű-kiváltásra is szükség volt.
• Felújították a Bükkös-patak két – Eötvös és Vajda utca – megrongálódott gyalogos hídjait. A Szmerdán-híd szerkezetének károsodása miatt meg kellett erősíteni a kőboltozatot is. A helyreállítást kormányzati vis maior támogatással, saját beruházásban végezte a város.
• Megújult a Fürj utca alsó szakasza, valamint a Sztaravodai úti áteresz.
• Kisebb felújítások, javítások történtek a Kálvária út 57-60. előtt, a Kálvária út Fehérvíz és János utca közötti szakaszán, a Kondor B. utcában, a Katona József utcában, a Török Ignác utcában és a Szmolnyica sétányon.
• A Szentlászlói út Forgács utcai csatlakozásánál felújították a szervizutat és a járdát.
• Felújították a Fülemüle utca burkolatát 70 méteres szakaszon.
• Új aszfaltréteget kapott a Duna-parti kerékpárút a Határcsárda és a Sztelin-patak közötti szakaszon, 740 méter hosszan.
• Megkezdődött a Vasúti villasor – HÉV végállomás P+R parkoló kiépítésének első üteme. A projekt három ütemben valósul meg: • I. ütem: zúzott köves parkolófelület kiépítése mintegy 3000 négyzetméteres területen; • II. ütem: a Vasúti villasor kopórétegcseréje és körforgalom kiépítése; • III. ütem: a terv teljes körű megvalósítása.

Csapadékvíz-elvezetés
Vízelvezetés történt: a Gesztenye utca – Fűzfa utcai csomópontban; Teátrum parkolóban; a Pipiske utcában; a Vasvári úti Tagóvodától a Pipiske utcáig, illetve elkészült a Bogdányi utca és környékének csapadékvíz-elvezetésének II. üteme.

Épületfelújítás
• Megújult a Kossuth Lajos utca 15. számú ház homlokzata.
• Korszerűsítették háziorvosi rendelőt a 24 órás ügyelet biztosítása érdekében.
• Felújították a Kucsera utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetét.
• Felújították a Bükkös part 27. sz. alatti háziorvosi rendelő bejárati kapuját és gépkocsi behajtóját.

Korszerűsítés
• Korszerűsítették a Hamvas Béla utca 20-30. szám előtti utcai távhővezetéket. A korszerűsítéssel kapcsolatos munkák érintették a nyomvonalon lévő fákat és cserjéket is.
• Kilenc új kamerával bővült a térfigyelő-rendszer az alábbi helyszíneken: Barackos u. – Kömény u. régi buszfordulónál, a Barackos u. – Tátika u. kereszteződésénél, az Ipar utcában (3 db), a Cseresznyés u. – Pismány u. sarkán, az Ady E. u. – Várkonyi Z. u., az Ady E. u. – Barackvirág u. sarkon és a Boldogtanyai utcában. A kamerarendszer bővítésének fő célja a szabálytalan behajtások ellenőrzése, illetve szelektív tárolók környezetének figyelése. A beruházás értéke bruttó 5,19 millió Ft.
• Felújították a honvédségi zsilipet.
• Mederkorrekciót végeztek az Eötvös utcai hídnál.

Közvilágítás
• Két új világítótestet szereltek fel a Barcsay iskola főbejáratánál. A világítótestek kiépítésének munkadíját az önkormányzat, az anyagköltséget az iskola finanszírozta.
• Öt új villanyoszlopot telepítettek a Csermely utcába.
• Fejlesztették a közvilágítást a pismányi Csermely utcában.
• Napelemes lámpákat szereltek fel a Szabadságforrás buszmegállónál és a Tegez utcai buszmegállóknál.
• Napelemes kandelábert telepítettek a Vasvári utcai játszótérre.

Parkosítás, játszótér, környezetszépítés
• Játszóeszközöket cserélték a Vasvári Pál utca – Nyár utca közötti területen.
• Parkosították a 2016-ban renovált Toldy pince környezetét.
• A Postás-strandon megtörtént a vandalizmus okozta károk rendbehozatala.
• Befejeződött a Posta előtti tér felújításának II. üteme (térkövezés, új évelőágyak kialakítása, hulladékgyűjtő, biciklitároló, padok
elhelyezése).
• Üzembe helyezték a Duna-korzón a Riverside elnevezésű többfunkciós úszóművet két szent-
endrei vállalkozó beruházásban. Az önkormányzat hozzájárulása 2,54 millió Ft, valamint a terasz napágyainak megvásárlása.
• Megújult a Daru-piac tér növénytelepítéssel, ülőfelület kialakításával.
• Megújult az Angyal utca – Bartók Béla utca kereszteződésénél lévő zöldfelület.
• Felújították a Szűcs József utcai játszóteret.
• Folytatódott a Patak utca – Stromfeld Aurél utca – Móricz Zsigmond utca kereszteződésénél található zöldfelületen a parképítés sziklakert kialakításával, növénytelepítéssel, utcabútorok kihelyezésével.
• Műfüves sportpálya épült a Barcsay Jenő Általános Iskola melletti focipályája helyén.
• A Postás strandon szabadtéri röplabdapályát alakítottak ki az önkormányzat támogatásával, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesület segítségével.
• Fedett várakozóhelyet építettek a révkikötőnél. A beruházás pályázati forrásból, illetve az önkormányzat és a révet üzemeltető Pásztor Révhajó Kft. összefogásával valósult meg.
• Rusztikus közkutat telepítettek a Czóbel parkba, padot helyeztek ki a Művész téren.
• Áthelyezték a Sztaravodai út elején lévő téren álló szerb ortodox keresztet a Vasvári utcai elágazás előtti járdaszigetre. A kereszt restaurálása és áthelyezése a szerb és a szentendrei önkormányzat összefogásával valósult meg.
• Bozótirtás és tereprendezés után autóval is megközelíthetővé vált a Kulacs utca.
• A Dumtsa emlékév alkalmából restaurálták a Régimódi Vendéglő falán lévő utcanévtáblát.

Közlekedés
• Oldalparkolót építettek ki a Posta előtti tér mentén 75 méter hosszan.
• Közel 60 db pollert helyeztek ki a Római sánc közben.

Dunyha Program
2017-ben fejeződött be a Dunyha Program, melynek köszönhetően közel 1 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg a városban. Az önkormányzat az „Otthon Melege” program energetikai korszerűsítési pályázatán induló társasházakat támogatta, illetve a lebonyolítás szervezésében is segítséget nyújtott a projektmenedzseri munkával. A Dunyha Programban 26 társasház indult a Rózsakert-, a Püspökmajor- és a Dózsa György úti lakótelepen, s 2017 végére 24 épület felújítása rendben lezárult.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
hét 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 08

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
hét 08

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
hét 08
hét 08

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
hét 08
hét 08
hét 08
ked 09

Dunavirágmentés Szentendrén

augusztus 9.. 19:00 - 22:00
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26