2015. november 23., 16:48
 • törökbalázsMi a legjelentősebb városfejlesztési elképzelés a következő években?

A város jövőjével kapcsolatban hosszú távra tervezünk, így a képviselő-testület javaslatára átfogó ingatlanfejlesztési tanulmányt teszünk le az asztalra januárban, amely mentén konkrét ingatlanfejlesztési tervek készülhetnek. Lényeges, hogy az egész várost érintő, átfogó koncepciónk legyen. Ezzel párhuzamosan folyik a Szentendre szabályozási és szerkezeti tervének újraalkotása a már elkészült városfejlesztési stratégia mentén, tehát az elkövetkező egy-két évben a város jövőjét új alapokra helyezzük.

 • Szentendre lakosságszáma dinamikusan nő. Hogyan tud lépést tartani a város a fejlődéssel, milyen infrastrukturális fejlesztésekkel szolgálja ki a külsőbb városrészeket?

A város az utóbbi évtizedekben túlfejlődött, nagyon sok a lakófunkció, s ehhez mérten kevés a kiszolgáló funkció: utak, közművek, üzletek, iskolák, rekreációs lehetőségek… A jövőben éppen ezért továbbra sem tervezünk lakófunkciójú belterületbe vonásokat, mert a város több, sűrűn lakott területén nincsenek megfelelő utak, hiányzik a járda is. A meglévő adottságokból visszalépni nem tudunk, ezért fokozottan figyelnünk kell a fejlesztésekre. A legfontosabb a hegyvidéki területeken az útfejlesztés. Az útépítéshez az ingatlantulajdonosok bevonásával igyekszünk optimális méretű utakat kialakítani, amely sok esetben azt jelenti, hogy le kell adni egy-egy területsávot az ingatlanokat kiszolgáló infrastruktúra céljára.

 • Köztudottan az egyik legköltségesebb beruházás az útépítés. Milyen lehetőségei vannak a városnak az útfejlesztéshez?

Tervezzük a Pismányba, Szarvashegyre felmenő legforgalmasabb utak teljes rehabilitációját. A Várkonyi, a Csóka, az Akácfa, a Berek, a Barackvirág utca kiépítését vettük tervbe. A most befejeződő csatornahálózat-építés során egyértelműen kirajzolódott ezek létfontossága. Ez önmagában is százmilliós nagyságrendű projekt, ezért csak több lépcsőben tudjuk kivitelezni. Maga az előkészítés, az engedélyeztetés is hosszú folyamat. Például a fő gyűjtőutak vízelevezetési problémáinak megoldását terveztetés, vízügyi engedélyek beszerzése előzi meg.

A kisebb utcákat 1+1-es konstrukcióban szeretnénk fejleszteni, ehhez az önkormányzat e héten írta ki programját. Két kategóriában lehet pályázni: lakóterületi út- és járdaépítésre vagy felújításra, vagy vállalkozások esetében ipari területen megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásra. Az 50%-os önerőt igénylő út- és járdaépítésekhez kategóriánként 19 millió Ft önkormányzati forrás igényelhető. Legutóbb a Pataksor utcában és a Rügy utcában aszfaltozták le az utat a lakosság és az önkormányzat összefogásával. Szintén idén készült el a József Attila utca, jövőre pedig átadjuk a Kertész és a Nagyvárad utcát. Várjuk tehát a jövő évi keretre az ingatlantulajdonosok pályázatait.

 • Milyen utak épülnek tisztán önkormányzati költségvetésből a jövő évben?

Ebben az évben elkészült a Nap utca és a Mandula utca, a napokban készül el az Irtás utca aszfaltozása. Megépül a következő évben az Egres utcai híd, a Fürj, a Pipiske, a Móricz Zsigmond, a Vasvári Pál, a Muflon, a Lövész és a Puskin utca. Létre kívánunk hozni egy utat az Egres és a Sztaravodai út között, ami a pismányiak közlekedését jelentősen segíti majd. Ezen túlmenően döntöttünk arról, hogy ahol nem áll a város módjában aszfaltos utat építeni, de fontos útvonal, a helyreállítás keretében jobb minőségű, újraépített makadám utakat építünk. Ilyen beruházás lesz a Sikló utcában, illetve a Csányi utcában és más útvonalakon is.

A nagyberuházások mellett az apró, de fontos beruházásokat is meg kell említeni. Miniberuházásban, pár százezres tételekből újulnak meg a járdák, egy-egy korlát vagy lépcsőfeljáró, erre 40 millió forintot szán a város.

 • Kerékpárutak is épülnek?

A Bükkös-patak mentén futó kerékpárút megépítését tervezzük a következő időszakban. A Szarvashegyet, Skanzent, a Pilist, illetve Dömörkaput és Izbéget a belvárossal és a Duna-menti kerékpáros útvonallal összekötő út többszáz milliós beruházást jelent, a tervek elkészítése után ehhez uniós forrásokra fogunk pályázni. A már meglévő adottságokra építve, a Skanzen vonzerejét is bevonva és ha elkészül az EuroVelo 6-os kerékpárút, bizton az ország leglátogatottabb kerékpáros desztinációjává fog válni városunk és térségünk a kerékpárutak fejlesztésével.

 • A közelmúltban zárult a városban a Concerto program, melynek keretében számos épület energetikai felújítása valósult meg.

Az idén májusban adtuk át a Püspökmajori Óvoda napelem- és árnyékolórendszerét, amely a három évvel ezelőtti energetikai korszerűsítés mellett a projekt innovatív eleme volt. A rendszer kialakításának költsége közel 14 millió forint volt, melyből a Concerto PIME’S támogatása 6 millió Ft.

A Püspökmajorban a Hamvas Béla utca 2-10. társasház épületegyüttese újult meg. A látványos, innovatív beruházás keretein belül körülbelül 194 millió forintból 80 lakás – köztük 32 önkormányzati ingatlan – és a földszinti üzletek energetikai korszerűsítése valósult meg, melyet Concerto Programból az Európai Unió, hazai forrásként a Zöld Beruházási Rendszerből a magyar állam, valamint a társasház közel 50 milliós hozzájárulásával sikerült létrehozni.

A szentendrei Bimbó utcai tagóvoda szintén a Concerto EU-s program támogatásával újult meg, mintegy 38 millió Ft-ból. Az energiahatékony felújítás keretében megtörtént az ablakcsere, a hőszigetelés, napelemek kerültek az épületre.

Az elmúlt időszakban energetikai felújításon esett át a Városi Szolgáltató irodaépülete, ahol a beruházás keretében az épületen napelemeket helyeztek el, melyet gázmotor, faelgázosító és áramtermelő egészít ki. Szintén most zárult az ÉMI korszerűsítési beruházása, melyen belül korszerű irodaház létesült és a terület komoly továbbfejlesztés előtt áll.

 • Összességében milyen nagyságrendről beszélhetünk a beruházások kapcsán?

A fejlesztési beruházások több mint egymilliárd forintból valósultak meg, ekkora beruházás valósult meg Szentendrén csak e projekt révén.

 • Nemcsak az épületek energiahatékonysági megújítása célja a városvezetésnek, de kiemelten fontos a környezetvédelem is. Az idén zárul a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program.

A térségből 83 település vesz részt a regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításában. A szentendrei létesítmények a tűzoltóság mögötti területen, a szennyvíztelep mellett épülnek. A hulladékátrakó még idén elkészül, a hulladékudvar befejezése a jövő évben várható. Az új hulladékátrakó kapacitása évi 20 ezer tonna, így a szentendrei járás teljes kommunális hulladékának kezelésére alkalmas. Az új, zártrendszerű hulladékkezelő maximálisan eleget tesz a szigorú környezetvédelmi előírásoknak. Az új bázis a Városi Szolgáltató jelenlegi ellátási területét veszi majd át, ahol értékes fejlesztési terület nyílik ezáltal meg, mely fejlesztési tervekről jelenleg átfogó tanulmány készül. A Duna-Vértes HG Program kapcsán városunk hulladékgazdálkodási rendszere is teljesen megújul és hulladékaink már jóval kevésbé fogják szennyezni környezetünket, mint ezt megelőzően. Továbbá a korábbi hulladéklerakókat is sikerült rekultiválni és biztonságba helyezni a következő évtizedekre.

 • Milyen beruházások készültek el, vannak folyamatban és várhatóak a Belvárosban?

Elkészült idén a Bolgár utcai parkoló, így az idei évre parkolókapacitásunk sokat fejlődött, ki tudja szolgálni a belvárosban közlekedők és látogatók igényeit. Ehhez kapcsolódik a Dunakorzó funkcióbővítési folyamata, melyet továbbfinomítunk lépésről-lépésre. Továbbra is cél a forgalom-lassítás és csillapítás, az autósforgalom csökkentése. A végleges cél nem titkoltan a Dunakorzó sétálóövezetté alakítása.

A hetekben kezdődött el a HÉV-aluljáró átépítése, amelyet a korszerűsítés után a jövő év elején adunk át a városlakóknak. Továbbá most zárult le az Egres utcai óvoda építése is, így a következő tanévtől birtokba vehetik a gyerekek az új épületet.

Most készült el a Czóbel Múzeum rekonstrukciója, a Dumtsa Jenő utca 6. (?) épülete, s ennek nyomán tervezzük megújítani a Belvárosban a Kossuth Lajos utca 15., Dumtsa Jenő utca 9., Péter-Pál utca 5. épületét. Szeretnénk a jövő évben bővíteni a DMH épületét és már készülnek a Fő téri Kereskedőház felújítási tervei. A Városházán energetikai korszerűsítést hajtunk végre: új kazánt, új ablakokat kap az épület az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Más intézményeinkben is tervezzük az épületgépészeti korszerűsítések végrehajtását.

 • Nemrég nyert a város 150 millió forintot középület-fejlesztésre. Milyen további épületfejlesztési tervek várnak megvalósulásra?

A legutóbb elnyert támogatásból hőtechnikai fejlesztéssel négy épületünk újul meg: a Fehérház, a Központi konyha és ebédlő, a Püspökmajori Bölcsőde és a háziorvosi rendelők. Ennél azonban nagyobb léptékben gondolkozunk. Idén folytatódik a Dunyha-program: 30 ház korszerűsítési tervét készíttettük el. A kiírt 10 milliárd forintos állami keret mintegy 10%-ára pályázunk a benyújtott egymilliárd forintos projektcsomaggal, ez ambiciózus vállalkozás, de bizakodóak vagyunk.

Folyatódik az iskolák korszerűsítési programja. Idén a Rákóczi, a Templomdombi, a Barcsay és az Izbégi iskola újulhatott meg, s jövőre is 50 millió forintos alapot biztosít a város az általános iskolák korszerűsítésére. Aztán a rá következő évben újból 50 milliót és minden ezt követő évben. így ebben a ciklusban tehát összesen 250 millió forinttal újítjuk meg iskoláinkat lépésről-lépésre.

Szintén indítványoztuk a V8 energiahatékonysági beruházását: a hűtő-fűtő berendezés cseréje 600%-kal hatékonyabb működést eredményezhet, tehát a beruházás költsége egy év alatt megtérül.

Nagyprojekt lesz jövőre az intézménykorszerűsítési program. Új helyen, korszerűbb körülmények között működhetnek az intézmények. Az Izbégi iskola Kisbán-házi tagozatai, a Családsegítő, a Zeneiskola, a Mentálhigiénés Központ, illetve a városi ügyfélszolgálat költözhet új és korszerűbb helyre. A jövő évben folytatjuk az intézménykorszerűsítési programot a város további intézményeiben.

 • Felsorolni is nehéz a tervezett beruházásokat… kimaradt esetleg valami?

Tervezzük még a Spar mögötti parkoló felújítását. Jelenleg a tervkészítési fázisnál tartunk, ez előreláthatólag 2017-es beruházási projekt lesz. Most indítottunk pályázatot a Kőzúzó utcai labdarúgópálya műfüvesítésére, ezen kívül szeretnénk további sportlétesítményeket és görparkot is létrehozni, illetve folytatjuk a közösségi kert programunkat. Felújítjuk a Posta előtti parkot és a Postás-strandot megfelelő infrastruktúrával látjuk el és valódi strandként fog funkcionálni. A strand továbbra is belépődíj nélkül, de kulturált környezettel várja majd a helyieket. Ehhez közösségi tervezést indítottunk, azaz a lakosság bevonásával alakítjuk ki a terveket a város egyik legkedveltebb pontjának alakításához.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
szo 13

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 13

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
szo 13

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
szo 13
szo 13

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
szo 13
szo 13
szo 13

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
szo 13

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
vas 14
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26