2015. december 12., 09:32

DSCF8286Általános alpolgármesterként nagyon széles feladatkört lát el. Hozzá tartoznak a szociális problémák, a város sport- és ifjúsági rendezvényei, az idős- és ifjúságügyi feladatok, a közbiztonság és a rendfenntartás helyi segítése, valamint az intézményekkel, a sport- és civilegyesületekkel való önkormányzati együttműködés – tehát a társadalmi életet és jövőnk alapjait érintő feladatok.

 

  • Milyen feladatok vártak Önre a sport- és civil élet területén?

Komoly kihívást jelentő feladatot vettem át 2014 őszén. Nagy általánosságban elmondható, hogy az elmúlt években ezen területek többsége bizony kissé mostohán kezelt, és újraszervezésre váró volt. Azt is látni kell, hogy itt sokkal nehezebben, inkább hosszútávon gondolkodva, lassú és megfontolt lépésekkel lehet látványos eredményeket elérni. Ennek ellenére, most, hogy letettük az alapokat, már az idei évben érzékelhetőek konkrét, jól látható eredmények. Számos, hozzám tartozó területen gyakorlatilag újjá kellett szerveznünk mindent, visszaépítenünk a bizalmi viszonyt, s úgy érzem, ez sikeresen megtörtént.

Első lépésként felkerestük a városi egyesületeket a társadalmi élet minden területéről, és felmértük azok problémáit, meghallgattuk javaslataikat. Mindezek alapján a hasznos és az eddigi években sikerrel zajló városi sport- és ifjúsági rendezvényeket jelentős mértékben támogattuk. Ezek közül szeretném kiemelni néhány közös szervezésű városi rendezvényünket, mint a KÓPÉ Kupát, vagy a fegyveres erőkkel közösen szervezett Őrzők Napját, mely az évek óta zajló Európai Autómentes Nappal együtt került megrendezésre. Ez a két rendezvény együttesen több mint 2000 érdeklődőt vonzott, és hosszas előkészítést vett igénybe. Nagyon köszönöm a Szentendrei Rendőrkapitányságnak, a Tűzoltóságnak, az Altiszti Akadémiának és a Katasztrófavédelemnek a professzionális együttműködésüket. Ezen kívül kiemelném az Oviolimpiát, az asztalitenisz bajnokságot, a labdarúgó kupasorozatot, illetve a futóversenyek közül a hagyományos Kinizsi Futást, és az új rendezvényt, az Ultratrail városi futóversenyt.

  • A város szervezésében több sikeres rendezvény zajlott idén…

A hagyományosan megrendezésre kerülő, tisztán önkormányzati szervezésű Pilisi Tekerő és Nagy Sportágválasztó mellett új rendezvényt is létrehoztunk idén. Az egész tanéven átívelő helytörténeti vetélkedősorozat általános iskolások részére hónapról-hónapra nagy sikerrel zajlik. A programmal megismertetjük gyermekeinkkel városunk történetét.12248181_1186212391407892_5924126743522639712_o

Természetesen a jó eredményekhez nemcsak az egyesületek áldozatos munkája, a város vezetőinek együttműködése, hanem közvetlen kollégáim támogatása is kellett. Külön szeretném megköszönni Soltész Emese társadalmi és civilkapcsolati szakreferens munkáját, aki emellett az ifjúsági és idősügyi, valamint szociális feladatokon is dolgozik.

  • A város szociális problémái is Önhöz tartoznak. Melyek a legfontosabb feladatok e téren?

Egy jól működő város számára nemcsak a gazdag civil élet és rendezvények fontosak. Sok szempontból a szociális kérdések égetőbbek, hiszen amíg vannak olyan városi polgárok, akik nélkülöznek, addig az önkormányzatnak komoly feladatai vannak ezen a téren is. Magam, jóval megbízatásom előtt ezt a kérdést már fontosnak gondoltam, keresztény emberként és lokálpatriótaként egyaránt évek óta segítek rászoruló családokat, s veszek rész jótékonysági akciókban.

Ciklusunk elején rögtön szembesültünk azzal a problémával, mely a Hajléktalan Szállót érintette. Az üzemeltető, a Pest Megyei Vöröskereszt jelezte, hogy saját forrásból nem tudja felújítani a leromlott műszaki állapotban lévő épületet. Ezért egy azonnali gyorssegélyen felül az idei évben a testület 4 millió forintra emelte a támogatási keretet, majd további 6 millió forintot szavazott meg nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és a vizesblokkok felújítására. Ezen felül a testület határozott a nappali melegedő létrehozásáról, melyre további 8 millió forintot különített el a költségvetésből.hajlektalanszallo

Külön figyelmet fordítunk a városunkban élő sajátos nevelési igényű és gyógypedagógiai ellátást kapó gyermekekre is. Saját keretből támogattam a Bárczi Gusztáv Általános Iskolát fejlesztő eszközökkel, 200 ezer forint értékben, valamint 300 ezer forinttal a Petzelt József Vendéglátó ipari Szakközépiskola speciális képzéseit, ezen kívül a városi óvodát, fejlesztőeszköz-vásárlással.

Természetesen a támogatásra szorulók köre ennél jóval tágabb: még mindig sok szentendrei fiatal van, aki nem tudja elkezdeni az önálló életét lakáskörülményei miatt, ezért az önkormányzat a helyi fiatal házasokat szociális alapon történő lakásbérleti pályázat kiírásával segíti.

  • A városban milyen jótékonysági eseményeket szervez az önkormányza20150531_futás4t?

Minden évben megrendezésre kerül két jótékonysági futóverseny a városban, melyre tartósélelmiszer adományokat gyűjt az önkormányzat. A Nyuszi futás és a Mikulásfutás rendezvényein nagy segítséget jelent, ha a lakosság minél szélesebb körben részt vesz, hiszen ezeken a futóversenyeken évente több száz kg élelmet tudunk szétosztani a rászorultaknak.

Az idei évben kezdeményeztük polgármester úrral, hogy bevonva a szakszolgálatokat és a helyi Karitászt, megemelt támogatással tartós élelmiszeradományt juttatunk el a kiemelten rászorult családoknak. Célunk az egyenletes elosztási rendszer kialakítása.

  • Fontos feladat a város közbiztonságának és tisztaságának fenntartása…

Túl azon, hogy a polgárok lakhatása megoldott legyen, fontos, hogy komfortérzetük is javuljon.  A belváros képviselőjeként elértem, hogy számos területen új pihenőpadokat és világítótesteket helyezzenek ki, illetve növelték a szemetes konténerek számát is. Külön köszönöm a nyári időszakra vonatkozóan a VSZN Zrt. munkáját, hiszen ekkor rengeteg turista fordul meg szűkebb pátriánkban, és minden, általam jelzett köztisztasági probléma esetén azonnal megoldást találtak. A Városi Szolgáltatóval kötött új megállapodás értelmében hétvégéken már reggel 9-re elvégzik a köztisztasági feladatokat, ezáltal is növelve a belvárosi lakosok elégedettségét.

Szintén nagyon fontos kérdés, hogy a komfortérzet mellett a polgárok biztonságban érezzék magukat. Az önkormányzat, a polgárőrség és a rendőrség együttműködése talán soha nem volt még ilyen erős. Ennek is köszönhető, hogy csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt időszakban. Az önkormányzatnak fontos a hatékonyság növelése ezen a területen is, így idén külön támogatásban részesítettük a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot 1-1 millió forint erejéig.

Javaslatomra a polgárőrség az önkormányzattól az éves költségvetésen felül 500 ezer forint plusz támogatást kapott, amelynek jóvoltából az éjszakai járőrözés alkalmai jelentősen emelkedtek.

Hatékonyabbá vált a közterület-felügyeleti munka is, külön köszönet Kállai Zsuzsának, a közterület felügyelet vezetőjének és kollégáinak munkájukért, akik együtt nemcsak a belvárosban de Szentendre egész területén gyors és hatékony munkát végeznek.

  • Mit tervez a következő évekre?

Minden év tervezésénél figyelembe kell venni az eddigi eredményeket, folyamatos minőségjavításra van szükség. Szeretnénk bővíteni sport- és civilrendezvényeinket, kiemelten a közvetlen szervezésű Pilisi Tekerőt és a Nagy Sportágválasztót. Jövő évben szeretném látni, hogy az egész város szinte együtt vesz részt az eseményen. Bővíteni kívánom az eseményt oly módon, hogy a helyi sportegyesületek meghívása mellett más egyéb – akár extrém – sportágak kipróbálására is lehetőség legyen, amit az apróságokon kívül a fiatalok, a 14-20 évesek is élvezhetnek. Ennek a rendezvénynek a lényege, hogy minél több sportágat próbáljanak ki a fiatalok. Nagy örömmel látom, hogy itt helyben a saját sportegyesületeink milyen színvonalas és sokszínű lehetőséget biztosítanak gyermekeink számára. A Sportágválasztót a budapestihez hasonlóan egy valódi nagyrendezvénnyé szeretnénk fejleszteni a következő években. A Pilisi Tekerő mára jól bejáratott, országos szintű rendezvénnyé nőtt, itt a fejlődés abban rejlik, hogy az ország minél több pontjáról érkezzenek további résztvevők.

Nem kizárólag az önkormányzati eseményeket tartjuk szem előtt. Mint hangsúlyoztam, számos új, közös szervezésű rendezvényt indítottunk egyesületekkel, szervezetekkel. Itt is a legfontosabb a folyamatos minőségi fejlődés, az évről évre történő újítások bevezetése. A civil- és sportegyesületekkel való kapcsolatot is tovább szeretném bővíteni, rendszeres egyeztetésekkel.

Szükség van az odafigyelésre, hogy minél szélesebb körben elérjük az itt élőket, meghallgassuk a problémákat és erőnkhöz mérten orvosoljuk is. Általános alpolgármesterként komoly felelősségnek érzem, hogy a városunkban zajló kulturális élet sokszínűsége, a folyamatos városi fejlesztések mellett  tiszta, biztonságos és élhető Szentendrét alkossunk, minél szélesebb körben bevonjuk a lakosságot, időseket, fiatalokat, családokat a közösségi programokba.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.