2020. május 21., 13:49
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az elmúlt hetekben a közérdeklődés középpontjába került a szentendreiek közkedvelt belvárosi piaca. Részben az év elején bekövetkezett üzemeltetőváltás, részben a koronavírus-járvány miatti bezárás, majd újranyitás időzítése és módja, nem utolsó sorban pedig azért is, mert az új üzemeltető több régi árussal vitába keveredett.

Ahogy sok más település, így Szentendre városvezetése is indokoltnak látta március közepén a piac bezárását. Később, a járvány enyhülésével, de a járványveszély-helyzethez továbbra is igazodva, az üzemeltetővel közösen határozták meg a piac működésének rendjét. A 65 év felettiek védelmében továbbra is kötelező a kormány által meghatározott védelmi távolság, valamint az idősávok betartása. A szentendreieknek sajnos kényszerűen meg kell változtatniuk az egyébként szokásos bevásárlási körútjukat. Tény, hogy ez kellemetlenségekkel jár, de minden szakértő arra figyelmeztet, hogy a vírus még itt van.

Amióta ismét megnyílt a piac, a működtetése sok vitát gerjesztett, ugyanakkor a városvezetésnek továbbra is az a célja, hogy a szentendreiek elégedettek legyenek a belvárosi piacukkal és az évek óta itt árusítók se kerüljenek előnytelen helyzetbe, viszont a járványveszélyhez igazított védelmi szabályokat is tartsa be mindenki.

Az önkormányzat az üzemeltetőt nem utasíthatja, ezért Fülöp Zsolt polgármester levélben kért tájékoztatást az üzemeltető képviselőjétől az egyes árusokat hiányoló panaszokkal kapcsolatban. Az üzemeltető képviselője válaszában megígérte, hogy minden korábbi árus visszatérhet a Bükkös-parti piacra, valamint, hogy már minden asztalon lehet árulni, és hogy folyamatosan felújítja a standokat.

Az év elején, amikor a korábbi üzemeltető szerződése lejárt, nyilvános pályázati eljárást követően, a 2020. 02. 18-i pályázatbontás után, a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó, a Zero-24 Healthy Lifestyle Kft. nyerte a piac üzemeltetését. A nyertes cégnek a város felé semmilyen tartozása nem volt. A Kft. és annak ügyvezetője semmiféle eltiltás alatt nem állt, így formai akadálya nem volt annak, hogy a piac átadás-átvételét követően március 4-én már az új üzemeltető kezdje meg a piac működtetését. A szerződés egyéves időtartamra szól, az üzemeltetési szerződést 2021. február 28-ig tartó határozott időtartamra kötötték meg. (Ez a szerződés nyilvános, a lentebb található linkről elérhető.)

Időközben, az üzemeltető kiválasztását ért bírálatokra reagálva, Szentendre Város polgármestere május 21-én soron kívüli vizsgálatot rendelt el a Polgármesteri Hivatalban a szentendrei piac pályáztatási-üzemeltetési-szerződéskötési eljárásának teljes körű kivizsgálására. A vizsgálat lefolytatásával dr. Bartha Enikő aljegyző asszonyt bízta meg Fülöp Zsolt azzal, hogy a tényfeltáró vizsgálatra 5 munkanap áll rendelkezésére.
A vizsgálatnak ki kell terjednie annak megállapítására, hogy történt-e esetleg mulasztás a Hivatalon belül, és ha igen, úgy szükség van-e fegyelmi vizsgálatra is.
További szempont a vizsgálat során, hogy a polgármester általános érvényű tanulságokat és javaslatokat vár az önkormányzat pályáztatási és szerződéskötési gyakorlatához.

Ez utóbbi elvárás azért is bír nagy jelentőséggel, mert az önkormányzat 2021 elején, tehát közel 7 hónap múlva, a piac hosszú távú üzemeltetésére kíván pályázatot kiírni. E pályázati kiírás előtt a városvezetés meg szeretné ismerni az árusok, és a szentendrei piac rendszeres látogatóinak véleményét. Ezért a polgármester a közeljövőben fórumot tervez az árusoknak, melyet – az idei tapasztalatok ismeretében –, az ősz folyamán több találkozó követ majd.

Üzemeltetési szerződés >>