2016. január 15., 13:32
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesülete szeretettel várja az egykori tanítványokat, kórustagokat és az érdeklődőket a Kovács Lajos (1913-1992) ének-zene tanár és karnagy tiszteletére állított emléktábla ünnepélyes felavatására 2016. február 5-én, pénteken 18 órára a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájába (Szentendre, Kálvária u. 16.).
kovacs_lajos_emlektabla

Kovács Lajos tanár úr emlékére

A gyermek- és ifjúkor nagy találkozásai egész életünkben elkísérnek bennünket. Az első óvó nénink szeretete, a tanító nénink kedvessége, egy-egy tanárunk oktatása és nevelése máig hat, és akarva-akaratlanul bennünk él. Így őrizzük sokan Kovács Lajos (1913-1992) tanár úr emlékét is, aki a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak volt 1955 és 1975 között nagyra becsült és szeretett ének-zene tanára.

Lajos bácsi ének- és zenetörténeti órái csodák voltak! Mély szakmai tudása és elkötelezettsége, magával ragadó előadói képessége, szelíd humora és sugárzó gyermekszeretete óráról-órára elvarázsolt bennünket. Az órák első percei mindig zongorakíséretes népdalénekléssel kezdődtek, majd a zenehallgatást bevezető, zeneszerzők életét és művészeti korszakokat szemléletesen bemutató magyarázatok következtek. Olyan felejthetetlen mondatok, hogy „Mozart a tehetségében fiatalon elégette magát.”, és hogy Beethovennél „A sors kopogtatott az ajtón.”, több mint negyven év után is bennünk élnek. Sokunk számára meghatározó élmény volt még a gimnáziumi kórusban énekelni, melynek repertoárját Lajos bácsi nagy igényességgel válogatta össze, és a háromszólamú darabokat szeretetteljes szigorral tanította be.

Kovács Lajos tanár úr működése azonban bőségesen túlmutatott a gimnázium keretein. Alapítója és negyvenkét éven át vezető karnagya volt a Musica Beata Kórusnak, mely énekkar hatvanöt éve gazdagítja városunk zenei életét. Szerepet vállalt az oktatásirányításban is, pest-megyei általános iskolai vezető szakfelügyelő és középiskolai szakfelügyelő volt. Gimnáziumi tanári kézikönyvet készített, szerkesztette az általános iskolai énekeskönyveket és az általános iskolai és gimnáziumi hanglemezsorozatot. Rendszeresen publikált szakfolyóiratokban, részt vett az „Ének-zene tanítása” c. folyóirat szerkesztő bizottságának a munkájában. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségében a pest-megyei szervezet titkáraként tevékenykedett, haláláig a Pest-megyei Kórus és Pávakörök szakfelügyelője volt. De e sokrétű, felelősségteljes tevékenység mellett is szerény és közvetlen, embertársaira figyelni tudó és szeretet közvetítő ember maradt.

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a tanévben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az ünnepségsorozat részeként a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének szervezésében 2016. február 5-én 18 órakor leplezzük le a gimnázium szépen felújított művészeti termében azt a Kovács Lajos tanár úr tiszteletére állított emléktáblát, mely Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával készült. A táblaavatás egyben névadó ünnepség is lesz, hiszen a terem a jövőben a „Kovács Lajos Művészeti Terem” nevet viseli majd, hogy a következő nemzedékek is megismerjék Lajos bácsi nevét.

Jöjjünk el minél többen, egykori tanítványok és kórustagok, hogy együtt emlékezzünk szeretett tanárunkra és karnagyunkra!

Tóth István
tanár-öregdiák