2016. szeptember 13., 17:17

Az idei tanévkezdés kapcsán az igazgatókat kérdeztük az intézményükben történt változásokról, felújításokról.

A Móricz Zsigmond Gimnázium
tavaly ünnepelte 60. évfordulóját. Összegeztük mindazokat a hagyományokat és értékeket, amelyek az elmúlt évtizedek alatt kialakultak. A 2016-17-es tanév feladata már az lesz, hogy a jövő felé tekintsünk, az értékeket megtartva változtassunk, hogy minden tekintetben megfelelhessünk a 21. század kihívásainak. Ennek érdekében dolgozunk a jövő tanév képzési rendszerének változtatásán, a felvételi és képzési rendszerünk megújításán. Az alapvető változásokat is eredményező terveinkkel részletesen az október végétől kezdődő felvételi időszakban ismerkedhetnek meg.
A mostani tanévben 125 kilencedikes tanuló kezdte meg tanulmányát a három 4 évfolyamos és az egy 5 évfolyamos osztályunkban. Ők már augusztus végén, a gólyanap során játékos formában megismerhették osztálytársaikat, osztályfőnöküket és az iskolát.
A nyár során részben szülői támogatásból, részben a fenntartónak köszönhetően az Öveges-labor természettudományos tantermeinek színvonalát szem előtt tartva, az erősen elhasználódott fizika előadóterem újult meg: teljes festésre, burkolat- és bútorzatcserére került sor. A Móricz Gála szülői támogatásából pedig az iskola egyik épületszárnyának közösségi tereit újítottuk meg, alakítottuk át és tettük a diákok számára vonzóbbá.
Az iskolában persze nem csak nyáron folynak modernizáló munkálatok. Az elmúlt tanévben öt osztályteremben világításkorszerűsítés, táblacsere, festés valósult meg alapítványi támogatásból és szülői adományokból. Az iskolaudvaron futópályát és távolugró gödröt is kialakítottunk. Ezúton is köszönjük a sok segítséget és támogatást!
A tavalyi tanévhez képest a tantestületben nem történt nagymértékű változás. Egy tartósan távol lévő kolléga tért vissza, és két új matematika szakos kolléga érkezett, két távozó tanárunk helyére. Az óraadó tanárok körében történtek még kisebb változások.
A tantermek, az infrastruktúra megújítása az új tanévben is fontos feladat lesz. A pedagógiai munkánk, a jövő évi terveink és azok megvalósítása azonban azt fogja bizonyítani, hogy a modern iskolát a pedagógiai innováció teszi teljessé.
Kerezsi Csaba igazgató

A Szentendrei Református Gimnáziumban
a tanév előkészítése a szokásos rendben zajlott. A tanári kar, mint eddig minden évben, most is csendes nappal készült a kezdésre. Idei tanévünk vezérigéje, amelynek tükrében munkálkodni fogunk „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efézus 4:23). A szokásos festésen kívül, amelynek nagy részét a tanulók végezték el, nem volt nagy átalakítás a nyáron. Idei tanévtől intézményi lelkész dolgozik az iskolában, dr. Harmathy Andrásné. Most is két új osztályt indítottunk az ötödik évfolyamon 34-34 fővel. A tankönyvek nagy része rendben megérkezett, és időben kiosztásra került. Reménykedve várjuk a többi megérkezését.
Az osztályok a tanévet kirándulással kezdik, amelyről az iskola honlapján (www.szrg.hu) lehet majd a beszámolókat olvasni. A két ötödik osztályunk pedig a Tahi Sion-hegye Református Konferencia-központban Gólyatáborban vesz részt osztályfőnökeik és volt diákok irányításával. Isten gazdag áldását kérjük az elkövetkező tanévre.
Földi János igazgató

iskolaferences

A Ferences Gimnáziumban
az augusztus 31-én dr. Székely János püspök atya által celebrált Veni Sancte szentmisével kezdődött a 2016-17-es tanév. A nyár folyamán alaposan megszépült és tovább korszerűsödött a gimnázium, a folyamatos fejlesztések keretében 2016-ra KEOP pályázatoknak köszönhetően energetikai fejlesztés történt a már meglévő épületszárnyak homlokzatának és tetőszerkezetének szigetelése terén, megtörtént a nyílászárók cseréje, valamint napelemparkkal és új kazánházzal bővült az intézmény infrastruktúrája.
A nyár folyamán iskolánk újabb szárnnyal bővült, melyhez a régi szárnyakból új kijárat és út vezet. Az átalakított Emmausz épületben kapott helyet az új biológia szaktanterem, informatikaterem és rajzterem. Ezek felszerelése is a kor követelményeinek megfelelő: nagy teljesítményű számítógép, „okos” tábla. Szükség volt rá, mert az iskola létszáma a hozzánk jelentkezők nagy érdeklődése miatt megnövekedett.
Pedagógiai struktúránkban is van változás: hetedik osztálytól – felmenő rendszerben – képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Ezt a szervezési formát elsősorban azért választottuk, mert vannak diákok, akiknek több időre van szükségük a megértéshez, az alaposabb begyakorláshoz, míg mások képesek nehezebb feladatok megoldására is.
Minden csoportban tartalmát tekintve azonos a tananyag, minden tanuló megtanulja a továbbhaladáshoz és továbbtanuláshoz szükséges tananyagot. Eltérés a feladatok minőségében, nehézségi szintjében, valamint a szemlélet és a képességfejlesztés terén van.
Hasonlóképpen jártunk el a nyelvoktatásban. A felsőbb évfolyamoknál nívócsoportokat hoztunk létre, hogy mindenki a neki megfelelő szinten tanulhassa a nyelvet. Ehhez további nyelvi termeket hoztunk létre.
Tovább bővítettük a fakultatív tantárgyak rendszerét: ettől a tanévtől kezdve 11. és 12. évfolyamos diákjaink is heti hat-hat órában tanulhatják szabadon választott tárgyaikat. Így több lehetőségük van felkészülni az emelt szintű érettségire.
A mindennapos testnevelés keretében diákjaink sokféle sportág közül választhatnak: röplabda, kosárlabda, futball, íjászat, falmászás. Örömmel mondhatjuk el, hogy az utóbbi évek fejlesztésének köszönhetően ezeknek a tevékenységeknek méltó helyszíneken tudunk helyet biztosítani, van tornacsarnok, konditerem, műfüves focipálya, mászófal, íjászlőtér.
Aki szeretné az iskolát közelebbről is megismerni, november 12-én, szombaton tartunk nyílt napot, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődő 6., 8. osztályos tanulókat és szüleiket.
P. Frész Attila Timóteus igazgató

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban
az idei tanévet évfolyamonként két osztállyal kezdjük, kivétel ez alól az ötödik évfolyam, ahol három osztályunk van. A korábbi évekhez hasonlóan az általános iskolai évfolyamainkon egyik osztályunk testnevelés tagozatos, gimnáziumunkban pedig az általános képzés mellett angol és matematika tagozat csoportjaink vannak. A diáklétszám kb. 30 fővel növekedett az előző tanévhez képest, mivel egyre többen választják az általános iskolai képzés mellett a gimnáziumunkat is gyermekük számára. Szinte minden évfolyamon a befogadóképességünk határán állunk.
A nyár folyamán működtető önkormányzatunknak köszönhetően a szokásos éves tisztasági meszeléseken kívül első emeletünk burkolatcseréje is megtörtént. Két osztályteremben linóleumcsere zajlott. Így megint egy kis lépést tudtunk tenni iskolánk szépítésének útján.
A nyár folyamán fenntartóként a váci tankerület irányítása alá kerültünk, mely januártól tankerületi központtá válik. Segítségükkel ettől az évtől kezdve főállású iskolapszichológus segíti majd iskolánkban a nevelő-oktató munkát.
A nevelőtestületbe három új kolléga érkezett, közülük kettő nyugdíjba vonuló kolléga helyére.
Diákjainkat a tankönyveik már itt várják az iskolában, ezeket az első tanítási napon minden diák megkapta.
Összességében minden készen áll az új tanév kezdéséhez. Kollégáimmal együtt már nagyon várjuk, hogy újra megteljen gyerekzsivajjal az iskola!
Molnárné Reskovits Zsuzsanna igazgató

A Templomdombi Általános Iskolában
a leendő első és negyedik osztály termét felújítottuk. Minden osztályterem készen áll a gyerekek fogadására. Idén rekordszámú, 235 gyermek kezdi meg tanulmányait iskolánkban, új osztály nem indul. A tankönyvek a gyerekek rendelkezésére állnak. Dr. Czuprák Ottóné, Márti néni nyugdíjba ment, helyette Mamuzsitsné Vitáris Adrienn lesz az új tanító nénink. Örömmel vettük, hogy szeptembertől iskolapszichológus és pedagógiai asszisztens is segíti a munkánkat. Sok színes projekttel készülünk a tanévre, gyermekeink idén sem fognak unatkozni.
Tenkesné Enikő igazgató

Az Agy Tanoda Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
idén is látványos felújítási munkálatok történtek. Az előző évek mosdó és udvar modernizálása után idén az elsősök tantermét újítottuk fel, bővítettük meg, amit az egyre bővülő létszám tett szükségessé. Megújult az udvari kijárónk, néhány helyen kicserélték a nyílászárókat. Minden tanteremben felszerelésre került projektor, vászon, hangfal, amivel a digitális oktatás színvonalát szeretnénk még magasabb szintre emelni. A nyár végén hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek.
Büszkén mondhatjuk el, hogy a tantestületből senki nem távozott, pedagógusaink létszámát másfél álláshellyel bővítettük. Diákjaink száma a tavalyi 104-ről, 114 főre emelkedett, ami a három évvel ezelőtti létszámhoz képest 35%-os emelkedést jelent.
Kovácsné Szomolányi Erika igazgató

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
hét 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 08

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
hét 08

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
hét 08
hét 08

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
hét 08
hét 08
hét 08
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26