2022. június 30., 12:20
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Június 29-én, a Városháza dísztermében rendezett ünnepségen adták át az idei Semmelweis-díjat: munkája elismeréséül 2022-ben dr. Tamás Györgyi iskolaorvos kapta az elismerést.

Szentendre Város Önkormányzata a lakosság érdekében orvosi tevékenységet végzők kimagasló egészségügyi teljesítményének elismerése, valamint személyes megbecsülése és további ösztönzése céljából 2014-ben Szentendre Város Semmelweis-díjat alapított. Az elismerést a képviselő-testület idén dr. Tamás Györgyi iskolaorvosnak ítélte.

Fülöp Zsolt polgármester köszöntőjében az egész város nevében fejezte ki háláját az egészségügyi dolgozóknak, kiemelve azt az orvoslásban is példaadó szemléletet, amely a legjobbakat képessé teszi arra, hogy a részletek vizsgálata közben az egészre is tekintsenek, a szervi problémák gyógyítása közben a teljes embert lássák.

Kecskésné Sipos Andrea, a Szentendre Gondozási Központ intézményvezetője megköszönte a szentendrei egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját és beszédében Semmelweis Ignácot, az „anyák megmentőjét” méltatta, aki „rendíthetetlen kitartása és megalkuvást nem ismerő hite igazságában” a mai napig örök példaképül szolgál számunkra.

Az ünnepségen közreműködött Érdi Tamás Prima Primissima és Magyar Érdemrend Lovagkeresztje díjas zongoraművész, aki Chopin és Liszt művekkel  készült az alkalomra.

Dr. Tamás Györgyi egyetemi évei alatt dolgozott ápolónőként és mentőtisztként is, diákkörösként kipróbálta a kutatói munkát, de végül úgy döntött, hogy a gyakorlatot választja. 1978-ban szerzett általános orvosi diplomát, 1985-ben szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1990-ben Szentendrén járási gyermekorvos lett. Néhány év múlva ez a státusz megszűnt, ezért Csobánkán dolgozott 12 évig, s emellett Szentendre városában a középiskolák főállású iskolaorvosaként, ill. sportorvosként, később üzemorvosként is tevékenykedett. 2005-ben az Iskola-egyészségügyi Szolgálatot is a Gondozási Központhoz csatolták, ahol azóta is elkötelezetten végzi munkáját a város tanulóinak egészségmegőrzésében. Jelenleg tíz intézményben látja el az iskolaorvosi feladatokat, ami mintegy 4000 gyermekre vonatkozó prevenciós és járványügyi feladatokat jelent számára. Napi munkáit az iskolai védőnővel végzi, és aktívan közreműködik a jó munkahelyi közösség megtartásban. Bár már elérte a nyugdíjkorhatárt, továbbra is lelkesen látja el feladatát.

Szívből gratulálunk!

FOTÓ: Bácsi Róbert László