2022. május 31., 18:09
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
A Szentendre Városi Óvodák dajka munkakörbe munkatársat keres. A pályázatokat az Óvoda Központba várják, a jelentkezési határidő folyamatos.

A Szentendre Városi Óvodák Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai dajka feladatok elvégzése, munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, dajka szakképzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnal Szilvia intézményvezető nyújt, a 26/816-637-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Városi Óvodák címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Pannónia utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 254/2022., valamint a munkakör megnevezését: Dajka.
  • Elektronikus úton Hajnal Szilvia részére az ovodakozpont.szentendre@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Hajnal Szilvia, Pest megye, 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.