2014. április 15., 12:08
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 10 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Képviselő-testülete csütörtökön foglalkozik a kiemelt városi beruházásokkal, melyekről a város vezetői az alábbi tájékoztatást kapják:

A CONCERTO program keretein belül a VSZ. Nonprofit Zrt. energetikai korszerűsítésnek megvalósulása

Szentendre város 2009-ben elnyerte a CONCERTO programnak nevezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó Európai Uniós támogatást, mely támogatás a korszerűsítés teljes összegének, nettó 50%-ban vehető igénybe. A projektek befejezésének véghatárideje 2014. november

2013-ban Szentendre Város Képviselő-testülete, fentiek tekintetében, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő Szentendre, Szabadkai utca 9. szám alatti irodaépület, a CONCERTO program keretében történő energetikai korszerűsítését és a felújítás megkezdéséhez szükséges önrész finanszírozását, egy ESCO jellegű konstrukcióval és a kivitelező közbeszereztetésével jóváhagyta.

Az épület energetikai korszerűsítése a tervezettek szerint elkészült. A kivitelezés költségei, módja, ideje a Testület által jóváhagyott módon ütemben és formában történtek. A szerződéses összeg nem módosult, a CONCERTO támogatás kifizetésre került, a megtakarításból történő finanszírozás megkezdődött. Az épület ünnepélyes átadása 2014.03.26-án megtörtént, Szentendre Város Képviselő Testület és a Város Vezetés képviselőinek részvételével.

A CONCERTO program keretein belül az alábbi energia-hatékony megoldások kerültek kialakításra:

Épületfizikai jellemzők javítása: Az épület épületfizikai jellemzőinek javítása a fal és födém szerkezetek szigetelésével, nyílászáró szerkezetek cseréjével.

A nyertes Concerto pályázatnak köszönhetően az épület külső határoló szerkezetei a következő hőtechnikai paraméterek szerint újultak meg:

–  tető- és padlásfödémek hőátbocsátási tényezője: 0,15 W/m2K (előírás: 0,25 W/m2K)

–  falszerkezetek hőátbocsátási tényezője: 0,25 W/m2K (előírás: 0,45 W/m2K)

–  nyílászárók hőátbocsátási tényezője: <1,30 W/m2K (előírás: 1,60 W/m2K)

–  az üvegezett felületek hőátbocsátási tényezője: 1,00 W/m2K

– az üvegezett felületek fényátbocsátási tényezője: 65 %

Megtakarítási potenciál:  az egyes beruházási elemeknek köszönhetően várhatóan az alábbiak szerint alakul a fűtési megtakarítás az épület egészére nézve  (A 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint készült becslés)

Beruházási elem

Megtakarítás

Külső homlokzati szigetelés (140 mm kőzetgyapot)

35%

Födémszigetelés (130-250mm cellulóz szigetelőanyag)

11%

Nyílászárócsere

15%

Összesen

61%

A hűtési megtakarítások és nyári komfortérzet növekedése külön érv a beruházás mellett.

Napelemes rendszer 

A  földszintes oldalszárny délkeletre tájolt félnyereg tetejére 24 db napelem táblát helyeztek el.

A falazott kémény délkeleti és délnyugati falára egy napcsapdával kombinált napelemes rendszert helyeztek. A napelemek mögött felmelegedett levegőt visszavezetjük az épületbe és hőjét annak fűtésére hasznosítjuk. A kémény délkeleti és délnyugati falára összesen 12 db napelem táblát helyeztek el.

A 8,28 kW teljesítményű táblák 3 db invertere, és egyéb csatlakozó szerelvényei a kazánházba kerültek.

Megtakarítási potenciál: a magyarországi napenergia besugárzási viszonyok mellett 1 kW beépített polikristályos napelem 1310kWh (+/-3%) elektromos energiát tud megtermelni egy év alatt.

Ez a 8,28 kW-ra vetítve éves szinten 10 847 kWh energiát tud megtermelni.

Faelgázosító kazán telepítése

A  Városi Szolgáltató Zrt., 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. sz. alatti telephelyén faelgázosításon alapuló, 30 kWe teljesítményű kapcsolt energiatermelést megvalósító kiserőmű (háztartási erőmű) létesült. A meglévő kazánházi technológia illesztése az új kiserőművi technológiához a szükséges átalakításokkal megtörtént.

Technológia: A fa oxigénszegény környezetben való izzításával éghető gázt állítunk elő. A rendelkezésre álló alapanyag:           35 – 45 % nedvességtartalmú faapríték.

Fűtőmű

50kW-os – 360 m2-es napelemes rendszer telepítése megtörtént, a Fűtőmű áramfogyasztásának biztosítása céljából a Fűtőmű tetőszerkezetén.

Megtakarítási potenciál:

1) Hőenergia

A  megtakarítás a faaprítékos kazánrendszer beépítésével nem elsősorban a hőelőállítás hatékonyságának növekedésével jelentkezik (ez 6-10% lehet) hanem az olcsóbb fűtőanyagnak köszönhetően 30-40%-os megtakarítás.

Mivel azonban az épület szigetelésének köszönhetően eleve csökken a szükséges hőigény (61%), ezért az eredeti fogyasztásból számítva 16%-os költségcsökkenést eredményez.

2) Elektromos áram kiserőművi termelés

Itt az áram előállítás „tiszta nyereségként” keletkezik, mivel eddig nem volt kapcsolt elektromos áram termelés.  Becslésünk szerint ha 6 hónapot  (fűtési időszak) 50%-os  kapacitáson tud termelni az el. áram generátor, akkor éves szinten 65700 kWh elektromos energiát tud megtermelni.

Tájékoztató a kistérségi csatorna beruházásról

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2014. (II.13.) Kt. sz. határozatában a csatorna beruházási projekt felelősének Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Fejlesztési és Projektirodáját jelölte ki. Az alábbiakban a pályázat eddigi állásáról kívánok tájékoztatást nyújtani.

Szentendre Város, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor Község Önkormányzata Dunakanyari Csatornázási Társulás néven, jogi személyiségű önkormányzati társulást alapítottak, mely 2011. szeptember 9-én bejegyzésre került. Az öt település nevében, Szentendre Város Önkormányzata, mint az akkori gesztor település által benyújtott KEOP-1.2.0/B/10-20100061 azonosítási számú, „Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése” tárgyú pályázat, 2011. február 10-én befogadásra került. 2011. április hónaptól a DCST Társulási Tanácsának döntése alapján, Pócsmegyer Község Önkormányzata vette át a gesztor település szerepét.

2011. október 5-én a pályázat pozitív döntésben részesült. A Támogatási Szerződés aláírása 2011. december 19.

Az előkészítés és a megvalósítási munkák nettó összköltsége 3.536.204.000.-Ft, ebből az elszámolható nettó összköltség 3.471.264.000.-Ft. A támogatás mértéke 84,636226 %. Szentendre 718 telekkel érintett a pályázatban, közel nettó 700 millió Ft-os beruházási költséggel.  

A projekt előkészítési munkái 2009. évben kezdődtek. Az előkészület költségeit az érintett települések biztosították, az általuk érintett ingatlanok számának arányában.

Szerződések:

  • A jogász eljárás nyertese a Rideg Ügyvédi Iroda. A szerződés 2012. november 8-án aláírásra került. (5.900.000.-Ft)
  • 2012. október elején indult a mérnök kiválasztására irányuló eljárás. Az eljárásban két ajánlattevő nyújtott be pályázatot, a nyertes az UTIBER-KÖMI-EUROUT konzorcium lett. Szerződéskötés 2013. március 19-én megtörtént.(118.800.000.-Ft)
  • 2012. október hónapban jelent meg a projektmenedzsmenti felhívás. A projektmenedzsment kiválasztásánál a Társulási Tanács nyertest hirdetett, azonban az ADITUS Kft., a Közbeszerzési Döntőbírósághoz fordult jogorvoslati kérelemmel. Beadványuk elutasításra került, így a nyertes pályázóval Perfektum Project Kft., a szerződés 2013. július 30-án aláírásra került. (55.795.000.-Ft)
  • A PR (Nyilvánosság biztosítása) eljárás nyertese a Szentendre Kulturális Kft. lett. Szerződéskötés 2013.05.28. A cég megkezdte munkáját, melynek eredményeként elkészült a projekt weblapja (www.dunakanyaricsatornazas.hu).
  • Vagyonértékelés elkészítésére a BDL Kft-t három meghívásos, tárgyalásos eljárás keretében választotta ki a Társulás Tanácsa. Szerződéskötés 2013.06.03. (23.000.000.-Ft) . A vagyonértékelés a DMRV-vel, valamint a településekkel való egyeztetés után, szeptember hónapban elkészült, a Támogató felé megküldésre került.
  • A kivitelező közbeszerzési eljárásnál, a pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 16-a volt. A kivitelezés a kiírásban „A rész”-ként (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu) és „B rész” –ként (Szigetmonostor, Pócsmegyer) megbontásra került, mivel mindkét részterület kivitelezése a természeti adottsága miatt, más és más technológiára szorul. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2013. november 20-án került aláírásra a Dunakanyar Konzorciummal.

Vállalkozási szerződés értéke: 

„A rész” esetében (Pócsmegyer, Szigetmonostor): nettó 2.035.501.472,- Ft, ebből tartalékkeretnek minősül: 96.928.642,- Ft.

„B rész” esetében (Leányfalu, Tahitótfalu, Szentendre): nettó 1.374.443.284,- Ft, ebből tartalékkeretnek minősül: 65.449.680,- Ft.

Tervezés, engedélyeztetés:

A végleges tenderterv többszöri módosítás után 2012. december hónapban elkészült. A kivitelezői közbeszerzés dokumentumai közé tartozik, így megküldésre került a Támogató Szervezetnek. A többszöri módosítás oka, az állandóan változó érintettek köre (lakosság), valamint a hatóságok által kért korrekciók. A terv a közelmúltban átadásra került a mérnök csapatnak. A kiviteli terv elkészítése a kivitelező feladata. Szerződéskötés után elkezdődött a terv elkészítése. A vízjogi létesítési engedélyek várhatóan 2014 nyár elejére rendelkezésre állnak, s megkezdődhet a kivitelezés, mely előreláthatólag 2015 nyaráig tart.  2013. decemberben megkezdődött az egyeztetés a kivitelezővel a depóterület kijelöléséről, a Pásztor utca és a Szentlászlói út találkozásánál található rekultivált terület jöhet szóba a nagy területigény miatt.

Kifizetési kérelmek:

A mai napig 15 db kifizetési kérelmet nyújtott be a Társulás a Támogatóhoz. A lehívott támogatás nagysága 1.038.727.991,-Ft, mely tartalmazza a vállalkozói előleget.

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ):

A Támogató felé a Társulásnak félévente előrehaladási jelentést kell benyújtani, mely az elmúlt 6 hónap eseményeit, aláírt szerződéseket, valamint a vállalt indikátorokban történt változást mutatja. Ez idáig 4 jelentés került benyújtásra és elfogadásra.

Ellenőrzések:

Ez idáig 3 alkalommal esett át a Társulás ellenőrzésen a Közreműködő Szervezet által, mindent rendben találtak.

DCST Társulási Tanácsa: Felügyelő Bizottság, Közbeszerzési Bíráló Bizottság, Projektiroda:

A Társulás vezető döntéshozó szerve, az érintett települések polgármestereiből álló Társulási Tanács. Minden egyes döntést igénylő kérdés felmerülése esetén, a Tanács összehívásra kerül. Ez idáig 34 alkalommal üléseztek, ahol számtalan napirend került megtárgyalásra.

Felügyelő Bizottság: Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szerve, mely a települések által delegált tagokból áll (5 fő). Fő feladata a projektiroda munkájának, a Társulás pénzfelhasználásának az ellenőrzése. FB ülést 12 alkalommal tartottunk.

Projektiroda: Feladata a Csatornázási Társulás működtetése, adminisztrációjának a vonatkozó jogszabályok szerinti elvégzése, kapcsolattartás a településekkel, Támogató Szervezettel, egyéb résztvevőkkel..

Közbeszerzési Bíráló Bizottság: A közbeszerzési eljárások során, döntési javaslatot tesz a Társulás Tanácsa elé. Tagjait szintén a települések delegálták (5 fő).  Az elmúlt időszakban 13 Bíráló Bizottsági Ülést tartottunk.

Egyéb pénzügyi információk:

2013. decemberben aláírásra került a 2. sz. Támogatási szerződés módosítás, melynek keretében megváltozott a költségvetés.

A projekt nettó összköltsége 3.658.249.756,- Ft, az elszámolható nettó összköltsége: 3.593.309.756,- Ft. A támogatás mértéke: 84,636226%, összege: 3.041.241.766,- Ft.

Önerő Alap igénylések:

2012-ben megítélt támogatás: 204.288,- Ft.

2013-ban megítélt támogatás: 75.958.981,- Ft.

A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet beruházásunkat kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította. Ez nagymértékben megkönnyíti és meggyorsítja a közigazgatási hatóságokhoz benyújtott dokumentumok elbírálásának határidejét (pl kiviteli tervek engedélyeztetése).  A döntést 30 napon belül meg kell hozni a hatóságoknak. A szakhatósági állásfoglalások kibocsátásának határideje 10 nap.

2014. április 2-án a projekt nyitórendezvénye zajlott le, mely keretében ünnepélyes alapcső-letételre került sor.