2016. január 27., 14:17
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Január 14-én, a Mester születésnapján adták át – immár hagyományosan – a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány idei Barcsay-díjait a Barcsay Gyűjteményben, s ugyanekkor mutatták be a Ferenczy Múzeummal karöltve kiadott művészeti katalógust. Az igényes album az elmúlt 25 év Barcsay-díjazottjainak rendezett kiállításokról számol be. A BARCSAY 25 című
katalógust Herpai András művészettörténész szerkesztette.

A kiállítás, a díjátadó és a katalógus megjelenésének kapcsán kérdeztük az alapítvány egyik alapítóját, Kónya Ferencet, aki feleségével, Mártával évek óta nagy odaadással gondozza Barcsay szellemi örökségét.

• Hányan jelentkeztek és kik voltak az idei Barcsay-díjazottak?
Pályázatunk felhívására negyvenkét fiatal művész pályázott a Barcsay-díj elnyerésére. Alapítványunk alapszabálya szerint évente maximum három díjat adhatunk ki, az elbírálást a héttagú kuratórium dönti el (Deim Pál, dr. Sütő Csaba, dr. Feledy Balázs, Hajdú László, Kéri Ádám, Kónya Ferenc és Nagy Gábor). 2015 díjazott, pályakezdő festőművészei valamennyien fiatal nők, ami az elmúlt 26 év történetében egyedülálló. Ehhez külön gratulálunk a nyerteseknek! 2015 Barcsay-díjasai: Balázs Nikolett (Debrecen), Horváth Lóczi Judit (Budapest), Tóth Anna Eszter (Szolnok). Az ünnepségen Gyürk Dorottya alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és Hajdú László festőművész értékelte a kiállított műveket.
Szintén január 14-én, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen került sor az idei Barcsay-jutalmak kiosztására. Ezúttal hat diák részesült a jutalomban.

• Milyen esemény kapcsolódik még az idei díjátadáshoz?
Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évben, a Mester születésének a 115. jubileumi évében mutatkozhatott be egy nagyszabású Barcsay-tárlat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és a KOGART szervezésében. A sikeres kiállítás kurátora Szabó Noémi művészettörténész volt, a Ferenczy Múzeum munkatársa. A kiállítást a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria mellett kiemelten támogatta a Ferenczy Múzeum is, és még sokan mások (múzeumok és magánszemélyek), illetve mi magunk is. Újszerűen válogatottan és rendezetten több mint 250 Barcsay-műben gyönyörködhetett az igen sokrétegű közönség. A kiállításról Szabó Noémi szerkesztésében értékes kiadvány jelent meg.

• Évente több alkalommal emlékeznek meg a Mesterről. Melyek ezek?
A kiállítást megelőzően, tavaly novemberben, a hagyományos Jenő napi megemlékezésen Szabó Noémi tartott filmbemutatót a hódmezővásárhelyi kiállításról, melynek kapcsán a szentendrei közönség is ízelítőt kaphatott a tárlatról.
Tavaly tavasszal folytattuk a BARCSAY MESTER ÉS TANITVÁNYA című vándorkiállítás-sorozatunkat, melyben a tanítványok: Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás négy-négy szitanyomattal tisztelegnek Barcsay előtt, s jelentős számban láthatók a Mester nyomatai is. Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon rendeztük meg az eddigi kiállításokat, s utoljára a huszonkilencedik helyszín a bajai Türr István Múzeum volt.

• A vándorkiállításhoz, úgy tudom, kapcsolódik egy másik hagyományos, jótékonysági „akciójuk”…
A vándorkiállításunkkal összekötve folytattuk korábbi kezdeményezésünket, nevezetesen, hogy a kiemelkedő oktató-nevelő munkát kifejtő, határon túli magyar tanintézeteket, könyvtáraikat megajándékoztuk egy-egy értékes Barcsay-könyvcsomaggal. A negyvenegyedik Barcsay-könyvösszeállítással a temesvári Szépművészeti Múzeum könyvtárát gazdagítottuk a vándorkiállítás megnyitója alkalmával. Így a nagy múltú városban úgy a tanárok, mint a diákok vagy művészetet szerető olvasók kézbe vehetik az értékes könyveket.

• Hol nyílt még 2015-ben vándorkiállítás a Barcsay-művekből?
Temesvár után Szegeden, az Egyetem rajtanárok és művészek képzésével foglalkozó karán, majd következett Makó, ahol két eredeti Barcsay-mű is bemutatásra került, melyek több évtized után kerültek elő, egy poros padlásról. Ennek igen nagy szenzációként jelent meg a híre belföldön és külföldön egyaránt.

• Milyen további terveik vannak?
Folytatni kívánjuk a vándorkiállításunkat, úgyszintén a határon túli könyvajándékozást. Idén is meghirdetjük a pályázatot a Barcsay-díjra, és megrendezzük a hagyományos Jenő-napi megemlékezést. Közel harminc év után szeretnénk újból kiadni az Ember és drapéria, valamint a Forma és tér című Barcsay-könyveket. Ehhez keressük jelenleg a támogatási lehetőségeket.
Régóta tervezzük az Újpesti Uszodában található két igen értékes, nagyméretű Barcsay-mozaik átmentését, ugyanis az épület már nem felel meg a mai követelményeknek (az intézmény korábban már be is zárt), s így félő, hogy emiatt a létesítmény előbb vagy utóbb bontásra lesz ítélve. Kiforróban vannak más terveink is, amiről még túl korai lenne említést tenni, mivel saját erőnkből ezeket nem tudjuk megvalósítani.
Távolabbi terveink között szerepel újabb Barcsay-emlékkötet kiadása, ehhez örömmel fogadjuk mindazok feljegyzéseit vagy egyéb formában megőrzött érdemleges történeteit, akiknek emlékeivel gazdagíthatjuk és megtarthatjuk Barcsay örökségét.

A Barcsay Alapítvány ezúton szeretné megköszönni támogatóik segítségét: Szentendre Önkormányzata, KOGART, Ferenczy Múzeum, a vándorkiállításokat befogadóknak és mindazoknak, akik közreműködtek terveik megvalósulásában.

Mindkét katalógust, a Barcsay-tárlat és a Barcsay díjazottak albuma megvásárolható a Ferenczy Múzeumban.

01 02 03 04 05 06 07 08 0911 12 13 14