2021. április 14., 17:30
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás 2021. április 20–23. között lesz a szentendrei óvodákban. A beiratkozás e-mailben vagy telefonon történik.

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe. Az intézmények a szentendrei óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki az óvodák felvételi körzetén kívül él.

A 2018. szeptember 1. előtt született gyermekeknek kötelező az óvodába járás napi 4  órában – a 2011. évi CXC. törvény értelmében.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2021. május 25-ig benyújtott kérelme alapján a gyermek érdekét szem előtt tartva, a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermek 4. életévéig.

Az óvodai felvételről 2021. május 25-ig értesítik a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítéstől számított 15 napon belül a város jegyzőjének címezve, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az eljárás illetékmentes.

További részletek az óvodai beiratkozási hirdetményben >>

A Szentendrei Városi Óvodák weboldala >>