2022. november 16., 16:58
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az idén is egy középiskolás diák és egy felsőoktatási hallgató nyerte el a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíjat, melyet a város kiemelkedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására hozott létre a képviselő-testület 2007-ben. A két díjazottnak, Marosi Domának és Berta Dorottyának kötetlen beszélgetés keretében a Városházán gratulált Fülöp Zsolt polgármester. 

Szentendre önkormányzata minden évben meghirdeti a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíjpályázatot azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, tanulmányi eredményük kiváló és megfelelnek a pályázati kiírás további feltételeinek.

A pályázat középiskolás nyertese 2022-ben a szentendrei születésű Marosi Doma Máté, aki Pismányban nőtt fel, a város adta első közösségeit és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár gyerekkönyvtára az első olvasmányélményeit. Hetedikes kora óta az Óbudán működő Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákja. Kiváló iskolai eredményei mellett részt vett versmondó- és matematikai versenyeken, valamint diákolimpiákon is. Angolból középfokú nyelvvizsgát szerzett.

 

Doma érdeklődése széleskörű: a tanulás mellett sportol, úszik és karatézik, és a zenével is komolyan foglalkozik: dobol, de szakít időt a fotózásra és a rajzolásra is. Figyelme mostanában egyre inkább az orvosi pálya felé fordul, köszönhetően az elsősegélynyújtásnak, amivel előbb alapszinten, szakkörön ismerkedett meg, most pedig már emelt szinten tanul. Erős szociális érzékenysége van. Mentőorvos szeretne lenni, hogy segíthessen a bajbajutottakon.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíjpályázat felsőoktatási támogatottja 2022-ben Berta Dorottya, 1997-es budapesti születésű, Szentendrén felnőtt egyetemi hallgató. Dorottya a Szent András Katolikus Általános Iskolába, majd a Ferences Gimnáziumba járt. Szabadidejében balettet tanult és a Welldance egyesületnél táncolt, Magyar Kupa győztes csapatban. Zeneiskolai tanulmányainak köszönhetően nemzetközi kamarazenekar tagjaként is sikereket ért el.

Egyetemi tanulmányait a német B2-es nyelvvizsgájának köszönhetően állami támogatottként kezdte meg Miskolcon, gyógytornász szakon. Jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szociológia szakán végzős hallgató. Itt előadást tartott a Vasárnapi Merőkanál tevékenységéről, amit az ételosztásban való részvétel és interjú készítése előzött meg. Aktivitása, szorgalma precizitással párosul. Hátrányos helyzetű gyerekeket korrepetál, mentorál. Tanulmányait az ELTE valamely mesterszakán szeretné folytatni, érdekli a szociálpedagógia, a kisebbségpolitika, a közösségi és civil terület. A 2022-es népszámlálásban számlálóbiztosként dolgozik.

Gratulálunk a pályázat nyerteseinek és további sikereket kívánunk pályájukon!

***

Szentendre Város Önkormányzata 2007-ben alapította a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíjat kiemelkedően tehetséges fiatalok közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatására, akiktől a város – mint a rendelet fogalmaz – azt várja, hogy tanulmányaik befejezése után lehetőség szerint térjenek vissza Szentendrére, és itt kamatoztassák tudásukat, megszerzett ismereteiket. A pályázatot évente egyszer hirdeti meg az önkormányzat, a támogatást egy középiskolás és egy felsőoktatási hallgató nyerheti el. Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében.

A 50/2007. (X.12.) sz. rendelet szól arról is, hogy a támogatott fiatal a tanulmányai befejezése után tevékenységével igyekezzen növelni Szentendre jó hírnevét, segítse a város fejlődését, Szentendre Város Önkormányzatát és megszerzett tudását Szentendre javára kamatoztassa.  Munkájával és legjobb tudása szerint támogassa a város életét. A középiskola befejezését követően a pályázó lehetőség szerint vegyen részt Szentendre Város Önkormányzata ifjúsággal kapcsolatos tevékenységének tervezésében, kimunkálásában, javaslataival, ötleteivel segítse ezt a munkát legalább 3 éven keresztül. A diploma megszerzését követően a pályázónak, Szentendre lehetőség szerint munkalehetőséget biztosít a városban, azonban a támogatás nem jelenti a munkalehetőség automatikus biztosítását.

(Borítóképünkön balról jobbra: Szontagh Kinga, az önkormányzat köznevelési és társadalmi kapcsolatok referense, Fülöp Zsolt polgármester, Berta Dorottya, Marosi Doma és az édesanyja, Balázs Eszter.)
Fotó: Szentendre.hu / Bellai László