2021. február 6., 10:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelyére és a nappali melegedőjébe hajléktalanellátás szakfeladatra szociális munkatárs, szociális munkás munkakör betöltésére munkatársat keres a Gondozási Központ. A pályázat benyújtásának határideje: 2021.március 26.

Gondozási Központ Szentendre  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hajléktalanok éjjeli menedékhelye és nappali melegedő  hajléktalanellátás szakfeladatra szociális munkatárs, szociális munkás munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a vonatkozó jogszabályok, a Szakmai program és az SZMSZ-ben foglaltak alapján a hajléktalanok nappali melegedőjében és az éjjeli menedékhelyen szociális munkás feladatok ellátása. A beosztás ügyeleti rendszerben történik. A szálló minden nap, 0-24 órában nyitva tart.
Illetmény és juttatások: Kjt. alapján
Pályázati feltételek: Az 1/2000. SZCSM rendelet szerinti felsőfokú szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, felvételkor a szakképzettség és érvényes erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs, szociális munkás.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai  út 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívjuk, melyen a szállóvezető és az intézményvezető lesz jelen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 29.