2018. szeptember 17., 08:30
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Gondozási Központ Szentendre pályázatot hirdet gépjárművezetői állásra.

A Gondozási Központ Szentendre a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet gépjárművezető munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A gépkocsivezető végzi az ellátottak intézménybe történő be és hazaszállítását. Felszállítja badellákban az ebédeket a főzőkonyháról, valamint az azt igénylők lakására kiszállítja ételhordókban. Segít ezek előkészítésében.

Illetmény és juttatások: Kjt. rendelkezései az irányadók

                       

Pályázati feltételek:8 általános, érvényes gépjárművezetői jogosítvány és vezetésben való gépjárművezetői jártasság.

Elvárt kompetenciák: türelem, empátia, jó szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 8 általános iskolai bizonyítvány, jogosítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:2018. október 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea, intézményvezető nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottakat egy személyes beszélgetésre behívja az intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.