2022. január 25., 11:09
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Ferenczy Múzeumi Centrum pályázatot hirdet operatív főosztályvezető munkakör betöltésére. A pályázatokat 2022. január 31-ig lehet benyújtani.

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozik.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Vezeti, irányítja, szervezi és ellenőrzi az Operatív Főosztály munkatársainak munkáját, az osztályokhoz tartozó szakfeladatok elvégzését. Végzi a múzeumi anyagbeszerzések, raktározási feladatok megszervezését és irányítását, a múzeum kezelésében lévő kulturális javak védelmi feltételeinek megteremtését, felügyeli a biztonságtechnikai rendszereket, részt vesz a múzeumban a munka-, tűz-, és polgári védelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi a napi üzemeltetési gondok felvételét és koordinációját, végzi a szállítási és rakodási feladatok koordinációját, kezeli az épületekkel, berendezésekkel kapcsolatos rajzokat és dokumentációt, azok alapján információt szolgáltat más szakmai területek felé (pl. alaprajzok, nm-ek, facility információk stb…), kialakítja a munkakapcsolatot a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel, tárgyalásokat, munkamegbeszéléseket folytat, intézi az üzemeltetéssel kapcsolatos árajánlat kéréseket, a megrendelőket és előlegfelvételeket dokumentálja, közreműködik a közművekkel kapcsolatos ügyintézési és adminisztrációs feladatokban, végzi a ceglédi és gödöllői telephelyek üzemeltetéssel, karbantartással, riasztórendszerekkel és biztosítással kapcsolatos feladatait, üzemeltetési ügyekben a külső kivitelezővel végeztetett munkákhoz beszerzi az árajánlatokat, részt vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításban, feladata a gépjármű beszerzések és gépkocsik üzemeltetésének felügyelete, a gépjármű biztosítások szervezése, javaslattétel biztosításkötésre, biztosítási események ügyintézése, részvétel az eszköznyilvántartásban, az éves leltározási és selejtezési feladatokban, valamint a főosztály működési körébe tartozó ügyintézési és adminisztrációs feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • középiskolai végzettség és felsőfokú műszaki szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • gépjárművezetői jogosítvány, több éves gépjárművezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kivitelezési és műszaki ügyintézésben szerzett tapasztalat,
 • legalább 3 éves szakterületen szerzett vezetői gyakorlat,
 • jó problémamegoldó képesség, önállóság,
 • nagy terhelhetőség,
 • precizitás, munkaminőség iránti elkötelezettség, határidőtartás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok másolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

Munkabér és juttatások: A munkabér összegére a felek megállapodása és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5.) vagy elektronikus levélben.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: A/845/2021, valamint a munkakör megnevezését operatív főosztályvezető.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül. A Ferenczy Múzeumi Centrum az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és múzeumi szabályzatban rögzített szabályairól a Ferenczy Múzeumi Centrum honlapján (www.muzeumicentrum.hu) szerepel részletes tájékoztatás.

A pályázatról előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. Az előkészítő bizottság szükség szerint a jelölteknek szóbeli meghallgatást szervez. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

(Kép és szöveg forrása: Ferenczy Múzeumi Centrum – Fotó: Deim Balázs)