2018. október 16., 10:06
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Óvodai és iskolai szociális segítőket keres a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
család-és gyermekjóléti központja.

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
család-és gyermekjóléti központ 

óvodai és iskolai szociális segítők

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998 NM rendelet melléklete szerint,

•         család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szociális munkás, szociálpedagógus,,

•         család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapasztalat, helyismeret – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         saját személyautó

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs, konfliktuskezelő, stressz tűrő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bognár Judit nyújt, a +36/20/5129822 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/3550/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítők.

•         Elektronikus úton Bognár Judit részére a szcsaladsegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának tényét és tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, nem csatolta az előírt dokumentumokat, a pályázatot a határidő letelte után nyújtotta be. Kiértesítésre csak azok kerülnek, akiknek a pályázata pozitív elbírálásban részesült, majd a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. Ezt követően döntünk a kiválasztott jelentkezőkről