2017. szeptember 19., 08:51
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások. Fő feladat: gépjármű,- és iparűzési adóval kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, gazdasági, gazdaságtudományi, statisztikai banki ügyintézői végzettség, adóügyi, vagy pénzügyi végzettség,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 ONKADO program ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés,
 Önkormányzati adóhatósági, illetve pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 ASP program ismerete
 Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a 45/2012. (III.20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes önéletrajz. – Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata. – Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat. – Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik. – Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző nyújt, a +36 30 269 9524 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1944/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tahitotfalu.hu – 2017. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Próbaidő 6 hónap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tahitotfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.