2020. május 19., 11:01

2020. május 18-tól hatályos a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló kormányrendelet, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályaitól. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@ph.szentendre.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Tisztelt Szentendrei Lakosok!

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.
Az ellenőrzött bejelentés az alábbi – jegyzői hatáskörbe tartozó- eljárás típusokat érinti:

telepengedélyezési eljárás,
működési engedélyezési eljárás,
fakivágási engedélyezési eljárás,
vásárok, piacok engedélyezési eljárása,
zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezés,
kutak létesítésével, fennmaradásával, üzemeltetésével kapcsolatos eljárás.
Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül: az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@ph.szentendre.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatósági közreműködés esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

dr. Schramm Gábor
jegyző

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 08

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 08

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.