2020. március 4., 19:41
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Elfogadva a véleménynyilvánító szavazás eredményét a Képviselő-testület – 4 tartózkodás mellett – 11 „igen” szavazattal a Belvárostól délre lévő hídhely mellett döntött a március 4-i rendkívüli ülésén.

Fülöp Zsolt polgármester bevezetőjében többek között elmondta, hogy maga a napirend is rendkívüli, mert Szentendrén még nem volt arra példa, hogy a városvezetés ilyen horderejű ügyben kikérte volna a városban élők véleményét. Joggal mondhatom, hogy ma ünneplünk mindannyian. Ma egy új korszak kezdődik a szentendrei önkormányzat életében, mert a véleménynyilvánítás e formája nem egy egyszeri alkalom volt, hanem a későbbiekben is alkalmazni fogjuk – kikérve a városban élők véleményét kisebb és nagyobb horderejű ügyekben – fogalmazott.

A határozati javaslathoz három módosító indítványt nyújtottak be. Kettőt Zakar Ágnes képviselőasszony (Fidesz). Az egyik indítványa a határozati javaslat 1. pontjának kiegészítésére vonatkozott: Amennyiben a Belvárostól délre eső helyszínen nem valósítható meg a híd, úgy a lakosság által a véleménynyilvánító szavazás 2. helyen preferált, Rév utcai kerékpáros-gyalogoshíd létrejöttét támogatja.” A másik indítványában egy új pont felvételét kérte, mely szerint a polgármester negyedévente számoljon be a híddal kapcsolatos tárgyalásairól, levelezéseiről.

A képviselőasszony első indítványát a testület nem fogadta el, mert a képviselők úgy ítélték meg, hogy az egy egészen más helyzet, ha egyértelműen kiderül, hogy ez a Belvárostól délre eső helyszín nem kaphat engedélyt. A másik indítványt a képviselők elfogadták, a polgármester elmondta, hogy ő szívesen tájékoztat rendszeresebben is a híddal kapcsolatos fejleményekről.

A harmadik módosítót Fülöp Zsolt polgármester nyújtotta be, amelyben azt javasolta, hogy a képviselő-testület fejezze ki elismerését a pártatlan, szakszerű és magas szintű közreműködésért mindazoknak, akik a véleménynyilvánító szavazás előkészítésében, lebonyolításában köztisztviselőként, munkavállalóként részt vettek.

A határozati javaslatot 4 tartózkodással, 11 „igen” szavazattal a képviselő-testület elfogadta. E szerint a Képviselő-testület véleménynyilvánító szavazás eredményét figyelembe véve úgy dönt, hogy a Belvárostól délre lévő helyszínen támogatja a híd építését.

Ezzel a döntéssel lezáródott a tavaly december végén kezdődött, híddal kapcsolatos tájékoztató kampány. Az országban elsőként a szentendreiek éltek a részvételi demokrácia új eszközével, a véleménynyilvánító szavazással – bizonyítva, hogy van igény a közügyekbe való beleszólásra.