2017. október 4., 15:48
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Pócsmegyer Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidejű jogviszony

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2017 Pócsmegyer, Kossuth út 27.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Karinthy Ferenc Könyvtárban a közművelődési törvényben előírtak alapján, valamint a könyvtár működésére vonatkozó belső szabályozás figyelembevételével  könyvtárosi feladatok ellátása. Állománygondozással járó feladatok, kapcsolattartás társintézményekkel, közreműködés kulturális rendezvények, nemzeti ünnepek előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Közreműködés a helyi újságban megjelenő önkormányzati tájékoztató anyagok, írások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi szintű szakirányú szakképzettség vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 1 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • weblapszerkesztési ismeretek
 • B kategóriás jogosítvány
 • Szikla program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és szervezői készség
 • Kiváló szintű írás-, és szóbeli kifejezőkészség
 • Önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló okmányok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 28-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Miklós polgármester nyújt a 30/242 30 99 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 670/2017. és a munkakör megnevezését: könyvtáros

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: