2020. január 4., 19:12

2019. 10. 30. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Határozata másodfok

Magánszemélyek fellebbezése miatt a Járási Hivatal felülvizsgálta a 2019. 05. 09-én hozott határozatát.
“…az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett környezetvédelmi engedélyt adok az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár–Szentendre közötti szakaszának létesítésére …Szentendre HÍD-1 (Határcsárda)...”

(A határozatban jelöléssel említett hídhelyek: Szentendre HÍD-1 változat: Határcsárda (12+830 fkm), Szentendre HÍD-2 változat: Szentendre, hajóállomás (10+830 fkm), Szentendre HÍD-3a változat: Szentendre, Rév utca (10+220 fkm), Szentendre HÍD-3b változat: Szentendre, Yacht kikötő (10+400 fkm), Szentendre HÍD-3c változat: Szentendre, Dunaár utca (10+160 fkm))

A másodfokú eljárás során a Járási Hivatal ismételten bekérte a szakhatósági véleményeket, ezek alapján hozta meg a másodfokú határozatot. A szentendrei hídhelyekkel kapcsolatos fontosabb megállapítások:
9. oldal: A másodfokú hatóság … szakkérdés vizsgálatát kérte Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától (BFKH)
(a korábban) kiadott állásfoglalása szakmai szempontból helytálló, abban szerepel a 123/11997. Korm. rendeletben szereplő korlátozásokra vonatkozó felhívás, azonban abban külön nem lett kiemelve, hogy
— a Kisoroszi HÍD-3 változat Dunabogdányban belső védőterületet érint,
— illetve a Szigetmonostori oldalon, a Szentendre 1. sz. (híd)helyszíntől délebbre a Duna-ággal párhuzamosan egybefüggő „belső védőterület” van, amelyen kerékpáros hidat, valamint a védőterületet keresztező kerékpárutat nem lehet létesíteni.
Előbbiek alapján a BFKH álláspontja szerint a Kisoroszi HÍD-3, a Szentendre HÍD-2 és a Szentendre HÍD-3a-3b-3c változatokra, valamint a belső védőterületet érintő nyomvonalszakaszokra engedély nem adható, azt a (A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről)  123/1997. Korm. rendelet kizárja.
————-
21. oldal: Részletek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakvéleményéből
A HÍD-1 változat (Határcsárda) ártéri ligeti erdőt érint a szigetmonostori oldalon, elfogadjuk a KHV (környezeti hatásvizsgálat) azon megállapítását, hogy ez a hídhely a kevésbé konfliktusos kategóriába esik természetvédelmi szempontból.
HID-2 változat (Szentendre, hajóállomás): Igazgatóságunk egyetért a KHV megállapításaival, mely szerint a HID-2 kiépítése a jelölő élőhely és a nagyszámú védett ligeti csillagvirág érintettség miatt természetvédelmi szempontból konfliktusos. … Mindezek alapján javasoljuk a HÍD-2 hídhely továbbtervezésének elvetését.
A HID-3a (Rév utca) és HÍD-3c (Dunaár utca) esetében a természetvédelmi konfliktust a szigetmonostori oldalon nem elsősorban a híd, hanem a hídhoz vezető út – SZM-7 szakasz – kialakítása okozza. Véleményünk szerint a 3a és 3c változat kiépítése a szentendrei oldalon nem okoz jelentős természetvédelmi problémát. Ezek a hídhelyek megítélésünk szerint a kevésbé konfliktusos kategóriába esnek természetvédelmi szempontból.
————-
24. oldal: A Dokumentációban foglaltak és a tervezői ajánlások alapján, a táj- és a természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve a Szentendre HÍD-1, Határcsárda (12+830 fkm) a megvalósítható változat.
25. oldal: Szigetmonostor és Szentendre között Szentendre HÍD-1 változat esetében függőhíd hídszerkezeti megoldás fogadható el.

Határozat teljes szövege>>