2020. január 4., 19:27

2019. 05. 09. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Határozata (első fok)
A NIF meghatalmazásából eljáró Akusztika Mérnökiroda Kft. által benyújtott környezeti hatástanulmány (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár–Szentendre közötti szakaszának létesítésére  környezetvédelmi engedélyt adok  a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.
Továbbá megállapítom, hogy a Dokumentációban bemutatott … a Szentendre HÍD-2 és  Szentendre HÍD-3b hídhelyekre  engedély nem adható.  (2019. 05. 21. módosító határozat pontosítja a hídhelyek megnevezését: Szentendre HÍD-2 és Szentendre HÍD-3b.)

25., 27. oldal: „A szakhatósági vélemény szerint – egyetértve a környezeti hatásvizsgálat megállapításával – környezetvédelmi szempontból a HID-1 változat (Határcsárda) kevésbé konfliktusos kategóriába esik természetvédelmi szempontból.” Ugyanakkor a Határcsárda és Belváros északi része közötti kerékpárút szakaszok (SZT-7, SZT-8 ) szélesítésével kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy ez a terület Natura 2000 élőhelyet érint. Javasolja a hatóságnak, hogy a kiadott határozat (a körny.véd. eng.) ezekre a szakaszokra ne vonatkozzon.
A HÍD-2 és HÍD-3b … a szigetmonostori oldalon jelentős a jelölő élőhely és a csillagvirág érintettség, ezért természetvédelmi szempontból ezt a nyomvonalat nem támogatjuk
A hídhelyek természetvédelmi szempontú részletes elemzése a határozat 25., 27. oldalán olvasható. Sajnálatos elírás: a határozat Pócsmegyer–Szentendre hídnak nevezi a hidat.
Határozat teljes szövege>>