Partnerségi egyeztetések – www.szentendre.hu

Partnerségi egyeztetések

Hirdetmény Szentendre új Építési Szabályzatának elfogadásáról

Városunk új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), valamint Szabályozási Tervének (SZT) egyeztetési eljárása ún. teljes eljárás keretében lezajlott. A Képviselő-testület a 2017. 07. 27-i rendkívüli ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket, melyek hatályba lépése 2017. szeptember 1-én várható.

A településrendezési eszközök részeként készült Környezeti Értékelés is elfogadásra került, melyet szintén közzéteszünk.

A következő linkekről tölthetőek le a TSZT és SZÉSZ elfogadott dokumentumai, valamint a véleményezés során keletkezett egyéb dokumentumok, PDF formátumban.


Településszerkezeti Terv (TSZT)

TSZT leírás »

TSZT rajzi mellékletek
T-1 TSZT tervlap egyben »
T-1 TSZT tervlap szelvény dél »
T-1 TSZT tervlap szelvény észak »
T-2 TSZT védelem korlátozás természet táj »
T-3 TSZT védelem korlátozás környezet közmű »
T-4 TSZT területfelhasználás változás »
T-5 TSZT változások csoportosítva »

Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT)

SZÉSZ leírás teljes »

SZÉSZ rajzi mellékletek – Szabályozási Terv (SZT)
SZT szelvényezés jelmagyarázat »

2017. SZT 1 »
2017. SZT 2 »
2017. SZT 3 »
2017. SZT 4 »
2017. SZT 5 »
2017. SZT 6 »
2017. SZT 7 »
2017. SZT 8 »

Alátámasztó munkarészek

Környezeti értékelés
Környezeti értékelés »

Partnerségi vélemények, dokumentumok
Partnerség előzetes tájékoztatás 1 »
Partnerség előzetes tájékoztatás 2 »
Csicserkó_beérkező vélemények »
Csicserkó Összefoglalás: kérdések-válaszok »
Jegyzőkönyv a lakossági fórumról »
Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetésről »
Véleményezés: Partneri kérdés-válasz táblázat »
Környezeti értékelés, vélemények összesítése »
Önkormányzati kérdés-válasz táblázat »

Véleményezési szakasz – Államigazgatási vélemények, dokumentumok
Államigazgatasi szervek vélemenyei »
Jegyzőkönyv államigazgatási egyeztető tárgyalásról »
Szakmai válasz az Államigazgatási véleményre »
Szakmai indok eltérési kérelemhez »

Határozat a véleményezési szakasz lezárásáról »Kapcsolódó hírek:

2017. ÚJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜL VÁROSUNKRA »

MEGÚJULÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: PARTNERSÉGI SZAKASZ »

HÉSZ PARTNERSÉGI IDŐSZAK 2017.02.13.-03.31. »

KIADVÁNY A MEGÚJULÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL »


Az alábbiakban egy rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek.
De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is.


Ezt szemlélteti az alábbi ábra: