Friss hírek

Ez a fejlesztés a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Elõzetes Regionális Fejlesztési Programja keretében, a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg.

december

Meghívó


Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. december 9-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Városháza díszterme


NAPIRENDTájékoztató a két ülés közötti eseményekről


Tájékoztató a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás két ülése között eltelt legfontosabb eseményekről és döntésekről


Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról


Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről

Sürgősségi-temető
Előterjesztés Szentendre BARACKOS ÚT Hörcsög utca - Vörösgyűrű sétány közötti szakaszon, EGRES ÚT I-II. szakaszon útépítés tárgyában

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés kistérségi csatorna beruházásról

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Pro Szentendre Kft. ügyében

Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetésére kiírandó szolgáltatási koncessziós eljárásról és az uszoda műszaki állapotfelméréséről

Az Ötv. 12. § (4.) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a VSZ Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére vonatkozó döntésről

Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a téli útüzemeltetési feladatok ellátásáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés TDM pályázati lehetőség tárgyában

Az anyag később kerül kiküldésre.
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a 18/2007. (III.30.) számú, az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet módosításáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a Pannon-Pack Kft. tartozásának rendezéséről

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a Rodin Galéria Kft. tartozásának rendezéséről

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a PIKK-TERC Kft. 400/4, 8, 9, 14 hrsz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos földhasználati szerződéséről

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Budapest Bank Nyrt. helyiségbérleti szerződésének 5 évvel történő meghosszabbítása

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a Kondor Béla u. 28. szám alatti Társasház közterület használati szerződéséről

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a Bercsényi utca 4. szám alatti, első emeleti önkormányzati bérlakás bérleti szerződése közös megegyezéssel történő megszűntetéséről

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 1854 hrsz-ú, természetben Görög.u.1 szám alatt lévő ingatlanról

Az Ötv. 12. § (4.) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a védőnői tanácsadó elhelyezéséről
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 23/2006. (VI. 15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló ?/2010. (?) önkormányzati rendelet megalkotásáról, és hatályba lépéséről - I. forduló
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 23/2007. (IV.13.) Önk. sz. rendeletének módosításáról szóló ?/2010. (?) önkormányzati rendelet megalkotásáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI.18.) Önk. sz. rendeletének módosításáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés az Önkormányzat számlavezető pénzintézete szerződésének meghosszabbításáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2010. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásról

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságról

Az Ötv. 12. § (4.) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés szentendrei 052/21 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről

Az Ötv. 12. § (4.) bekezdés b) pontja
alapján zárt ülés rendelhető el!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés építészeti érték helyi védelmének megszüntetéséről
Kun Csaba
bizottsági elnök
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 17/2009. (V.20.) Önk. sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról szóló ?/2010. (?) önkormányzati rendelet megalkotásáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére Szentendre Város Óvodai Intézményében
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés maximált létszám túllépésének fenntartói engedélyezésére a Barcsay Jenő Általános Iskolában
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásának Társulási Megállapodásának módosításáról

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés a ?Talentum? Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 50/2007. (X.12.) Önk. sz. rendelet módosításáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés közterület elnevezésekről
dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
Előterjesztés Szentendre Város utcanévtábláinak megjelenítésére kiírt formatervezési pályázat eredményéről
 
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Szentendre Város Mecénása díj adományozására
Az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés!

dr. Dietz Ferenc
polgármester
Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata egyes rendeleteinek módosításáról

dr. Dietz Ferenc
polgármester

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadásáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
Tájékoztató az Adventi vásár és ezen belül a Kiskarácsony és az uszoda előtti rendezvények állapotáról
dr. Dietz Ferenc
polgármester
37.
Interpelláció, kérdés

38.
Egyebek


Szentendre, 2010. november 29.


                                                               dr. Dietz Ferenc
                                                                  polgármester

 

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Interware logo